Gå til sidens indhold

Lægemidler til dyr

Lægemidler til dyr anvendes til at behandle sygdomme hos alle dyrearter. Da der er begrænset antal produkter, der er markedsført som lægemidler til dyr i Danmark, kan det i nogle tilfælde blive nødvendigt at finde alternative lægemidler for at gennemføre en specifik behandling.

_C6A3183.jpg

Om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr

Fødevarestyrelsens hjemmeside finder du regler og vejledning for anvendelse og opsplitning af lægemidler til dyr.

Heraf fremgår blandt andet, at veterinærlægemidler skal anvendes i overensstemmelse med betingelserne i markedsføringstilladelsen. Det fremgår af veterinærlægemiddelforordningens artikel 106, stk. 1. Det vil sige, at de oplysninger, der fremgår af lægemidlets produktresumé (SPC) skal følges, herunder behandlingsperiode og dosering.

Alle bivirkninger ved anvendelse af lægemidler til dyr indberettes til Lægemiddelstyrelsen.

Udlevering af medicin, der ikke er markedsført i Danmark

Lægemiddelstyrelsen kan  tillade salg eller udlevering af medicin, der ikke er markedsført i Danmark. Det kræver en udleveringstilladelse til medicinen. Udleveringstilladelser gives kun til lægemidler, der er fremstillet af medicinalvirksomheder.

Har du en NemID (i form af en medarbejdersignatur eller NemID privat til erhverv-løsningen), kan du sende ansøgningsskemaet til Lægemiddelstyrelsen digitalt ved at klikke på 'Signer' nederst i formularen. Styrelsen opfordrer til brugen af digitale ansøgninger, fordi det gør sagsbehandlingstiden kortere.

Du finder hjælp til regler og ansøgning på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Ansøgning om udleveringstilladelse til medicin til dyr (laegemiddelstyrelsen.dk)

Dyrlægen får tilsendt svaret på ansøgningen, og skal selv give apoteket besked ved at lægge en kopi af udleveringstilladelsen ved recepten.

Ansøgninger til magistrelle lægemidler

Magistrelle lægemidler er jf. lægemiddelloven defineret ved at være lægemidler, der tilberedes på et apotek til den enkelte patient eller det enkelte dyr efter recept fra en læge eller en dyrlæge.

Der findes en liste over tilladte magistrelle lægemidler (Bilag 2 i Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering m.v. af lægemidler til dyr (retsinformation.dk)), som man ikke behøver at søge dispensation til.

Dyrlæger kan – i helt særlige tilfælde - søge dispensation til anvendelse af et magistrelt lægemiddel, som ikke står listet i bilag 2 til Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr.

Ansøgning om tilladelse til brug af magistrelt fremstillede lægemidler (apoteksfremstillet) til dyr sendes til Fødevarestyrelsen. Du finder en vejledning her

Fakturering af lægemidler

Forbrugerprisen på lægemidlerne fastsættes jf. reglerne i kapitel 12 i dyrlægebekendtgørelsen (Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering m.v. af lægemidler til dyr (retsinformation.dk)).

Af kapitel 12 fremgår det også, at der på regninger fra dyrlægen skal anføres beløbet for hvert enkelt lægemiddel med særskilt angivelse af lægemidlets navn og mængde, samt hvorvidt lægemidlet er anvendt eller udleveret.

Det er derfor ikke muligt, at fakturere ”en pakke” uden yderligere specifikationer, selvom dyrlægen har ført optegnelser i journalen.

Der må samtidig ikke gives rabat på hele fakturaen; de faste priser (forbrugerprisen) på medicin skal anvendes, når det gælder medicin til andre dyr end produktionsdyr.

 

Autoudfyldte ansøgninger

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside finder du aoutoudfyldte ansøgningsformularer til de lægemidler, som mange dyrlæger ansøger om.

Find dem her

 

Kontakt

Karin Melsen
Dyrlæge, fagpolitisk konsulent

Politik / Kommunikation

Karin