Gå til sidens indhold

Lægemidler til dyr

Lægemidler til dyr anvendes til at behandle sygdomme hos alle dyrearter. Da der er begrænset antal produkter, der er markedsført som lægemidler til dyr i Danmark, kan det i nogle tilfælde blive nødvendigt at finde alternative lægemidler for at gennemføre en specifik behandling.

_C6A3183.jpg

Nedenfor finder du den nødvendige information for at du som dyrlæge overholder gældende regler og lovgivning vedrørende lægemidler til familiedyr.

Lovstof og regler generelt.

Om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr

Bekendtgørelse nr. 1647 af 18. december 2018 om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr

Vejledning om Dyrlægebekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1655 af 18. december 2018 om dyrlægers og apotekers opsplitning og udlevering af lægemidler til veterinær brug, og apotekers registrering til ordningen mv.

Udlevering af medicin, der ikke er markedsført i Danmark

Lægemiddelstyrelsen kan i særlige tilfælde og i begrænset omfang tillade salg eller udlevering af medicin, der ikke er markedsført i Danmark. Det kræver en udleveringstilladelse til medicinen. Udleveringstilladelser gives kun til lægemidler, der er fremstillet af medicinalvirksomheder.

Ansøgningsskemaer om enkelt eller generel udleveringstilladelse til veterinære lægemidler

Har du brug for hjælp til at udfylde skemaet finder du en vejledning her

Dyrlægen får tilsendt svaret på ansøgningen, og skal selv give apoteket besked ved at lægge en kopi af udleveringstilladelsen ved recepten.

Ansøgninger til magistrelle lægemidler

Magistrelle lægemidler er jf. lægemiddellovens § 11, stk. 1, nr. 1 defineret ved at være lægemidler, der tilberedes på et apotek til den enkelte patient eller det enkelte dyr efter recept fra en læge eller en dyrlæge.

Der findes en liste over tilladte magistrelle lægemidler (Bilag 2 i bek.1647 18/12/2018 Bekendtgørelse over dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr), som man ikke behøver at søge dispensation til - se liste over magistrelle lægemidler 

Dyrlæger kan – i helt særlige tilfælde - søge dispensation til anvendelse af et magistrelt lægemiddel, som ikke står listet i bilag 2 til Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr.

Ansøgning om tilladelse til brug af magistrelt fremstillede lægemidler (apoteksfremstillet) til dyr ud ovenstående, sendes til Fødevarestyrelsen.

Magistrelt ansøgningsskema til selskabsdyr og heste, der er udelukket fra konsum finder du her

Kontakt

Karin Melsen
Fagpolitisk konsulent

karin.jpg