Gå til sidens indhold

G-dage

Som arbejdsgiveren har du som hovedregel pligt til at betale dagpengegodtgørelse for de første to ledighedsdage – også kaldet G-dage.

En virksomhed, der opsiger en medarbejder, skal betale 2 G-dage til medarbejderen. En midlertidig ansættelse, der udløber, betragtes som værende en opsigelse fra arbejdsgivers side.

En medarbejder kan ikke få arbejdsløshedsdagpenge fra sin A-kasse de første to dage efter, at medarbejderen er blevet opsagt. I stedet skal virksomheden betale G-dage de første to dage, hvor lønmodtageren er helt eller delvis ledig.

Medarbejderen skal opfylde følgende krav for at have ret til 2 G-dage:

  • Medarbejderen er medlem af en A-kasse
  • Medarbejderen er ledig
  • Medarbejderen har fået løn for mindst 74 timers arbejde indenfor fire uger op til, medarbejderen fratræder sin stilling.

Satserne for dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (g-dage) i 2019 er 871 kr. for en hel dag og 436 kr. for en halv dag.

Kontakt

Anja Strange
Kontorfuldmægtig

Arbejdsgivere og Selvstændige

Anja Strange

Kontakt

Tina Helena Dahlmann Jordt
Forhandlingskonsulent

Arbejdsgivere og Selvstændige

Tina Hjordt