Gå til sidens indhold

G-dage

Som arbejdsgiveren har du som hovedregel pligt til at betale dagpengegodtgørelse for de første to ledighedsdage – også kaldet G-dage.

En virksomhed, der opsiger en medarbejder, skal betale 2 G-dage til medarbejderen. En midlertidig ansættelse, der udløber, betragtes som værende en opsigelse fra arbejdsgivers side.

En medarbejder kan ikke få arbejdsløshedsdagpenge fra sin A-kasse de første to dage efter, at medarbejderen er blevet opsagt. I stedet skal virksomheden betale G-dage de første to dage, hvor lønmodtageren er helt eller delvis ledig.

Medarbejderen skal opfylde følgende krav for at have ret til 2 G-dage:

  • Medarbejderen er medlem af en A-kasse
  • Medarbejderen er ledig
  • Medarbejderen har fået løn for mindst 74 timers arbejde indenfor fire uger op til, medarbejderen fratræder sin stilling.

Satserne for dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (g-dage) i 2019 er 871 kr. for en hel dag og 436 kr. for en halv dag.

Kontakt

Tina Helena Dahlmann Jordt
Forhandlingskonsulent

Arbejdsgivere og Selvstændige

Tina Hjordt