Gå til sidens indhold

Hvorfor skal du blive medlem?

Den Danske Dyrlægeforening er din faglige forening, der hjælper dig gennem hele dit arbejdsliv - lige fra du begynder på dyrlægestudiet til du går på pension.

_C6A3048.jpg

Vi repræsenterer flere end 4.200 medlemmer og har som den eneste faglige organisation i Danmark specialiseret os i dyrlægernes arbejdsvilkår og profession – derfor hedder vi Den Danske Dyrlægeforening.

Vi har et indgående kendskab til dyrlægernes arbejdsmarked og er specialister, når det handler om dyrlægers særlige udfordringer - hvad enten du arbejder i det offentlige, det private eller er selvstændig. Vores mål er at skabe grundlaget for et godt og solidt fodfæste på arbejdsmarkedet, herunder gode løn- og ansættelsesforhold og nye jobmuligheder.

Enhedsforening for alle dyrlæger

Vi er ikke en helt almindelig fagforening. Ud over personlig rådgivning om bl.a. løn og ansættelse hos Ansatte Dyrlægers Organisation og praksisforhold under Dyrlægernes Arbejdsgiverforening arbejder Den Danske Dyrlægeforening unikt for at sikre dyrlægers faglige og fagpolitiske interesser. 

Det gør vi bl.a. ved at søge indflydelse på lovgivning, der har betydning for dit arbejdsliv - uanset om du arbejder med levende dyrs sundhed, fødevaresikkerhed, veterinær administration, forskning, undervisning, lægemidler eller biomedicin. 

Et vigtigt mål med det fagpolitiske arbejde er at sikre dyrlægernes position i samfundet gennem oplysning og dialog med samarbejdspartnere. Vi arbejder overordnet for at sikre god dyrevelfærd for alle dyrearter. Konkret udmøntes dette gennem kampagner, undersøgelser, dialogmøder, medlemsmøder og personlig rådgivning af medlemmer.

Fagligheden dyrkes især i Dyrlægeforeningens seks faggrupper, der sammen med hovedbestyrelsen danner det veterinærfaglige grundlag for DDDs holdninger og politikudformning inden for de specifikke fagområder. Faggrupperne arbejder hver især også med udvalgte kerneområder inden for eget felt - eksempler herpå kan være skriftlige vejledninger, avlsproblematikker, medlemsoplysning, implementering af lovgivning og meget andet.

En anden væsentlig del af Den Danske Dyrlægeforenings organisatoriske netværk er regionalforeningerne. Her mødes dyrlæger lokalt, og fokus er rettet mod såvel det faglige, det organisatoriske som det sociale.

Masser af fordele til dig

Som medlem har du også adgang til:

...og meget mere.

Næsten alle dyrlæger i Danmark er medlem af Dyrlægeforeningen. Tilsammen skaber vi et stærkt fagligt fællesskab.

Læs mere om medlemskab