Gå til sidens indhold

Sikkerhed og procedurer

Bemærk, at du i nogle tilfælde skal bruge login for at åbne dokumenterne herunder. Har du glemt adgangskode - klik her

 • Affaldshåndtering

  Det anbefales, at der udarbejdes en side til arbejdsmiljømappen, hvor der står, hvilket() firma(er) man bruger til afhentning af affaldet, og hvilken slags affald der må smides i hvilke beholdere.

  Se et eksempel her (kræver login).

  Siden kan indeholde anvisninger for:

  • Vævsaffald
  • Blodige tamponer, forbindingsrester og lignende
  • Skarpe genstande
  • Medicinaffald
  • Kemisk affald
  • Rester af røntgenfremkalder og fikservæsker
  • Batterier
  • Døde dyr

  Der angives ligeledes, hvem der er ansvarlig for afhentning af affaldet og hvor tit det bliver afhentet.

  Der kan også angives anvisninger for lokale genbrugspladser og lignende.

 • Brandprocedure
  1. Når røgalarmen går: Lokalisér branden.
  2. Stands ulykken om muligt: Brug pulverslukkeren, som hænger (placering).
  3. Luk døren til det rum, hvor ilden er opstået. (Pga. røg og dampe og ilt til ilden.)
  4. Alarmér tilstedeværende kolleger og klienter og bed dem om at gå ud. Vis dem nærmeste flugtvej.
  5. Tilkald brandvæsenet: Ring 112.
  6. Luk alle tilstedeværende dyr ud. Tag dem i snor eller transportkasse, hvis der er tid. Ellers lukkes de direkte ud i det fri.

   

  Print ud og hæng op:
  Procedure ved brand

  Faresymboler

 • Brug af røntgen

  Dokumenter vedrørende eftersyn af røntgenanlæg og centrifuger samles i arbejdsmiljømappen.

  Følgende dokumenter er relevante i denne forbindelse

  Yderligere information kan fås ved henvendelse til:

  Statens Institut for Strålebeskyttelse
  Knapholm 7, 2730 Herlev
  T 44 54 34 54 - F 72 22 74 17
  E-mail: sis@sis.dk
  Døgnvagt 44 94 37 73

   

 • Sikkerhed ved graviditet

  Læs om hvad gravide medarbejdere må foretage sig i praksis, og hvilken medicin og andre stoffer gravide må håndtere osv.

  Se eksempler fra klinik (kræver login):

   

 • Handsker og masker

  Masker ved tandbehandling

  Tandbehandlinger på familiedyr kan sidestilles med tandbehandlinger foretaget i humansektoren. Derfor kan man med udgangspunkt i nationale infektionshygiejniske retningslinjer for tandklinikker (kap 14.5.2 og 14.5.3), udarbejdet af Statens Serum Institut, anvende kirurgisk maske type II samt briller.

  Valg af masketype vil dog altid afhænge af en konkret risikovurdering i det enkelte tilfælde. Hvis der er tale om støvdannende aktiviteter, der nærmer sig beskrivelse for tandrasp af heste jævnfør branchevejledningen, kan man anvende et åndedrætsværn med støvfilter klasse P1.

  Ved graviditet skal man søge råd hos producenten af det pågældende produkt, idet de skal kunne anvise passende værnemidler. Det, der er afgørende er, hvilken type filter, der skal sidde i masken. Arbejdstilsynet mener, at en halvmaske (der dækker næse og mund) er sufficient, men at producenten skal anvise filtertype, afhængigt af gassens type. Se i øvrigt under afsnittet om gasfiltre i denne vejledning https://at.dk/regler/at-vejledninger/aandedraetsvaern-d-5-4/

  Masker til afhorning
  Arbejdstilsynet har oplyst, at maskerne skal være af typen A2-P2 kombi. Det vil sige masker, der filtrerer både partikler (støv) og gasser.

  Maskerne kan fås i de fleste byggemarkeder osv. Se efter mærkningen på pakken – der skal stå A2-P2.

  Handsker
  Klik her for at komme til Arbejdsmiljøviden.dk, hvor der står alt om handsker.

  Handsker kan i sig selv forårsage allergi og hudirritation hos nogle. Læs her om disse problemer.

 • Håndtering af døde dyr

  Her finder  du nogle anvisninger til, hvordan du skal håndtere døde dyr: Håndtering af døde dyr (kræver login).

   

 • Zoonoser

  Du kan være uheldig at pådrage dig zoonoser i klinikken.

  Læs mere i Håndbog i zoonoser

  Borreliose
  Infektionssygdom, som kan opstå efter et bid fra en skovflåt.

  Forebyggelse: Flåter på patienter fjernes med en tægetang og aflives straks. Den døde flåt bortskaffes som klinisk risikoaffald.

  Camphylobacter
  Hundes og fugles afføring kan smitte os med camphylobacter.

  Forebyggelse: Brug altid handsker, når du håndterer afføring fra dyr og vask hænder efterfølgende. Vask altid hænder før indtagelse af fødevarer.

  Rabies

  Virussygdom, som smitter ved bid. I Danmark kan flagermus være inficerede med rabies.

  Forebyggelse: Brug kraftige arbejdshandsker ved håndtering. Kun dyrlæger bør håndtere flagermus.

  Ringorm

  En svampeinfektion i huden, som smitter ved direkte kontakt mellem menneske og dyr eller mennesker imellem.

  Forebyggelse: Bruger undersøgelseshandsker, når du undersøger patienter, der mistænkes for at have ringorm, samt når du udtager og håndterer prøver fra dem. Vask altid hænderne efter at have håndteret en patient, som har eller er mistænkt for at have ringorm – eller prøver herfra.

  Salmonellose

  Krybdyr kan smitte med salmonella fra tarmkanalen. Skildpadders vand kan smitte med salmonella.

  Forebyggelse: Brug undersøgelseshandsker, når du håndterer krybdyr og skildpadder og vask hænderne efterfølgende, samt før indtagelse af fødevarer.

  Toxoplasmose

  En infektion med en parasit, toxoplasma gondii, som kan skade fostret hos gravide medarbejdere.

  Forebyggelse: Den gravide medarbejder bør få foretaget en test hos lægen, for at se om hun er positiv for toxoplasmose. Hvis man har haft det før, er man i sikkerhed. Hvis man ikke har haft det før, skal man bede sig fri for at håndtere afføring og tarmbiopsier. Potentielt gravide medarbejdere skal informeres herom og derefter selv være opmærksomme på risikoen og sige fra overfor evt. risikable arbejdsopgaver, jfr. listerne i arbejdsmiljømappen. Andre medarbejdere overtager disse opgaver.

  Se også punktet Sikkerhed ved graviditet.

Vejledning om sikkerhedsvurderinger af strålekilder

Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning om sikkerhedsvurderinger af alle aspekter af en virksomheds brug af strålekilder, som er relevante for sikkerhed og strålebeskyttelse.

Hent vejledningen

Kontakt

Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening
Telefontid er mandag-torsdag: kl. 9-16 og fredag: kl. 9-15