Gå til sidens indhold

Føler du dig mobbet eller chikaneret?

At føle sig mobbet eller chikaneret er ikke blot psykisk belastende. Det er ofte svært at imødegå, fordi man er i en sårbar position. Men prøv at følge rådene her.

C6A7166

Oplever du mobning? Eller sexchikane?

Du er desværre ikke alene. 12 procent oplever hvert år at føle sig mobbet på jobbet. Og ca. 77.000 bliver hvert år udsat for seksuel chikane på deres arbejdsplads.

Man taler om mobning, når man oplever vedvarende krænkelser.

Du kan få hjælp

Bliver du mobbet eller chikaneret på dit arbejde, kan du klage til Arbejdstilsynet (evt. gennem ADO). Arbejdstilsynet har også en hotline, du kan kontakte anonymt.

Men inden du tager så drastisk et skridt som at klage, anbefaler vi, at du først forsøger at tale med din leder, din arbejdsmiljørepræsentant, din tillidsrepræsentant eller den arbejdsmiljøansvarlige i virksomheden.

 • Hvad kan opleves som mobning?

  Mange mobbeofre sætter ord som disse på deres oplevelser:

  • At de bliver udelukket fra sociale og faglige fællesskaber
  • At deres meninger og synspunkter bliver ignoreret
  • At de bliver stillet overfor urimelige krav, hvad angår opgaver, mål og tidsfrister
  • At de bliver forbigået med hensyn til information
  • At de bliver tildelt opgaver, der ligger over eller under deres kompetenceniveau
  • At de bliver nedvurderet og latterliggjort
  • At de bliver råbt ad og udsat for spontan vrede.
 • Hvilke typiske symptomer oplever du?

  Ud over mistrivsel på jobbet vil du ofte have symptomer som:

  • Hovedpine
  • Ryg- og mavesmerter
  • Koncentrationsbesvær
  • Hukommelsessvigt
  • Synsforstyrrelser
  • Humørsvingninger
  • Manglende selvtillid og selvværd
  • Oplevelse af social isolation, både fagligt og personligt.
 • 9 gode råd, hvis du oplever mobning

  Som mobbeoffer vil du ofte føle dig magtesløs og uden indflydelse på situationen.

  Men du kan hjælpe dig selv ved at:

  • Stole på, hvad du selv oplever og mærker. Mange tvivler på deres egne oplevelser. Så skriv dem ned.
  • Tale med nogen, du stoler på, om det. Lad dem give deres vurdering.
  • Reagere, når du oplever mobning, gerne når der er andre til stede. Det er svært og kræver styrke. Men jo længere du venter, jo mere vil det påvirke dit humør og helbred negativt.
  • Blive ved med at være social i din fritid.
  • Gøre ting, der gør dig i godt humør.
  • Holde dig sund og rask. God fysisk form giver god psykisk form.
  • Være opsøgende - selv om det er svært, hvis man bliver holdt udenfor.
  • Søge støtte hos fx kolleger, arbejdsmiljørepræsentant og venner.
  • Søge læge, hvis du mærker problemer med dit helbred.
 • Hvornår er det sexchikane?

  Seksuel chikane er også mobning.

  Oftest er det kvinder, der oplever sig sexchikaneret af mænd. Men selvfølgelig kan det også være omvendt.

  Eksempler på sexchikane:

  • Kys
  • Berøringer på bryst eller i skridt
  • Klap i numsen
  • Berøring af ryg og lænd
  • Opfordringer til seksuelt samvær
  • Sjofle vittigheder
  • Seksuelt prægede telefonopkald
  • Uopfordret forespørgsler om seksuelle emner
  • Deling af pornografiske billeder.

  Hvor går grænsen?

  Umiddelbart er det sexchikane, når den, der bliver udsat for en seksuel handling, finder det ubehageligt og uønsket.

  Tidligere kunne man i sager om sexchikane påberåbe sig en særlig "fri omgangstone", men en ændring af Ligebehandlingsloven i 2019 har lukket den mulighed. 

Det er mobning, når du ikke kan forsvare dig effektivt

"Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem."

Arbejdstilsynets definition.

Har du brug for hjælp eller spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte ADO på telefon 3871 0888 eller mail ado-forhandling@ddd.dk.