Gå til sidens indhold

Virksomhedsformer

Du kan læse om de forskellige typer af virksomhedsformer herunder.

Bemærk - du skal bruge login for at åbne filerne. Har du glemt adgangskode - klik her

 • Aktieselskab (A/S)

  Et aktieselskab er et erhvervsdrivende selskab, som kan stiftes af en eller flere personer. Aktieselskaber reguleres i selskabsloven og i selskabets vedtægter og skal registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

  Selskabet ejes af aktionærerne, som træffer beslutninger på generalforsamlingen, der er selskabets øverste myndighed.

  Kapitalkravet er på mindst 500.000 kr.

  Ingen af aktionærerne hæfter personligt for selskabets gæld og forpligtelser. Aktionærerne hæfter kun for den kapital, de selv har indskudt.

  DA har udarbejdet et forslag til en ejeraftale, vedtægter, oversigt over aktionærers arbejdsforpligtigelse og direktørkontrakter for henholdsvis direktører, der skal virke som dyrlæge, men som ikke er medejer af virksomheden og direktører, der ikke er dyrlæge.

  Hvis du skal indgå i et aktieselskab med andre dyrlæger, anbefaler DA, at du kontakter en advokat, som er kyndig på området.

 • Anpartsselskab (ApS)

  Et anpartsselskab kan stiftes af en eller flere personer, og selskabet skal anmeldes til Erhvervs- og selskabsstyrelsen.

  Anpartsselskaber reguleres i Selskabsloven.

  Der er et kapitalkrav på min. 40.000 kr. (sænket fra tidligere 50.000 kr.), og anpartshaverne hæfter kun med den indskudte kapital. Derimod hæfter ingen af anpartshaverne personligt for selskabets forpligtelser. De hæfter kun med den anpartskapital, de hver især har indskudt.

  DA har udarbejdet forslag til ejeraftale, vedtægter, oversigt over ansvarsforpligtigelse for anpartshavere samt direktørkontrakter for henholdsvis direktører, der skal virke som dyrlæge, men som ikke er medejer af virksomheden og direktører, der ikke er dyrlæge (kræver login)

  Hvis du skal indgå i et anpartsselskab med andre dyrlæger, anbefaler DA, at du tager kontakt til en advokat, som er kyndig på området.

 • Interessentselskab (I/S)

  Et Interessentskab er en personlig ejet virksomhed med 2 eller flere ejere. Ejerne kan være både enkeltpersoner eller virksomheder.

  Der er ingen kapitalkrav.

  Ejerne hæfter hver især personligt og solidarisk med alt, hvad de ejer for virksomhedens samlede gæld. Hver ejer hæfter med sin personlige formue, og selskabets kreditorer kan selv vælge, hvem af ejerne de vil søge gælden inddrevet fra.

  Der påhviler de enkelte ejere af interessentskabet skattepligt.

  Hvis du skal indgå i et interessentskab med andre dyrlæger, anbefaler DA, at du kontakter en advokat, som er kyndig på området.

  DA har udarbejdet forslag til en interessentskabskontrakt Kræver login).

 • Iværksætterselskab

  Fra april 2019 har Folketinget vedtaget en ny lov om afskaffelse af Iværksætterselskaber. Baggrunden for afskaffelsen er, at alt for mange Iværksætterselskaber tvangsopløses eller går konkurs.

  Har du allerede oprettet et Iværksætterselskab, er der ligeledes nyt i loven, som du finder på www.retsinfo.dk.

  Selskabet er forpligtet til at opspare 25 % af årets overskud i en særlig reserve, indtil selskabskapitalen og den særlige reserve samlet udgør mindst 40.000 kr. Når reserven udgør 40.000 kr., kan selskabet omregistreres til et "almindeligt" anpartsselskab.

  Herudover er iværksætterselskabet omfattet af de generelle krav, der gælder for anpartsselskaber.

 • Enkeltmandsvirksomhed

  Dette er den mest enkle virksomhedsform. Der er ingen kapitalkrav - ejeren hæfter med hele sin formue for alle virksomhedens forpligtelser. Der kræves ingen indskudskapital, ud over hvad der skal til for at drive virksomheden.

  Som ejer af virksomheden har du også ansvar for alle virksomhedens forpligtelser som fx gæld, indgåede aftaler og leje af lokaler.

  En enkeltmandsvirksomhed kan drives sammen med din medhjælpende ægtefælle og kan have ansatte.

  For at etablere en enkeltmandsvirksomhed kan du enten registrere den her, eller du kan kontakte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og få tilsendt en tilmeldelsesblanket.

  Det er gratis at stifte en enkeltmandsvirksomhed.

Kontakt

Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening
Telefontid er mandag-torsdag: kl. 9-16 og fredag: kl. 9-15