Gå til sidens indhold

Syn og skøn

Cirka 20-25 gange om året henvender klienter og deres advokater sig til DDDs sekretariat for at få dyrlæger udpeget som syn- og skønsmænd.

Sagerne, som dyrlægerne udpeges til, berører alle DDDs faggrupper og har alle tænkelige problemstillinger. Det er dog Faggruppe Heste, der er mest berørt, da 90-95 pct. af sagerne er handelssager i forbindelse med køb og salg af heste.

Når DDDs sekretariat modtager en anmodning fra en advokat, kontaktes formanden for faggruppen, som i fællesskab med bestyrelsen og på baggrund af de modtagne sagsakter vurderer, hvilken kollega som har størst fagligt kendskab indenfor det aktuelle område.

Det er en tidskrævende og meget stor faglig udfordring at foretage udpegningerne, fordi flere advokater har erklæret udpegede dyrlæger for inhabile som syn- og skønsmænd. Fx hvis den udpegede dyrlæge har en kollega i klinikken - og denne havde en verserende ansvarssag (via erhvervsansvarsforsikringen i Tryg), der var på vej til eller allerede var under retslig behandling. Dette har resulteret i, at der i mange sager skulle ske op til flere udpegninger, før en syn- og skønsmand blev godkendt af advokaterne.

Det er ikke muligt at udpege en kvalificeret dyrlæge fra landets større hesteklinikker, hvis alle dyrlæger på en klinik anses for at være inhabile, fordi en kollega har en verserende sag kørende. For FH er det højt prioriteret til hver enkelt opgave at få udpeget den bedst kvalificerede dyrlæge med den største faglighed på lige præcis det efterspurgte området.

FHs bestyrelse henholder sig i øvrigt til Byretsdommen, som er afsagt den 15. juni 2012, hvor kendelsen skete på baggrund af en verserende sag, og retten fandt under omstændighederne ikke, at "det forhold, at en partneradvokat (navn) til sagsøgtes advokat fører en dyrlægeansvarssag for (klinikkens navn), hvor syn- og skønsmanden (navn) er kompagnon, medfører, at den udpegede dyrlæge er inhabil".

Retten bestemte slutteligt, at den af DDD udmeldte dyrlæge skulle fastholdes som syn- og skønsmand i sagen.

Sagen blev prøvet ved Vestre Landsret den 31. august 2012, hvor Landsretten stadfæstede Byrettens kendelse.