Gå til sidens indhold

Hvad betyder det, at du har pligt til at være loyal

Alle ansatte har en loyalitetsforpligtelse. Hvis du ikke overholder den, kan det have konsekvenser.

C6A6983

Som ansat har du pligt til at være loyal over for din arbejdsgiver og din arbejdsplads. Din arbejdsgiver må kunne forvente, at du ikke foretager dig noget, som kan skade arbejdspladsen.

Arbejdspladsens interesser kommer først

Du skal bidrage til, at din arbejdsplads klarer sig bedst muligt, og du må ikke lade egne interesser gå for ud for arbejdspladsens. Du er bundet af loyalitetskravet, både når du udtaler dig internt på arbejdspladsen og eksternt i forhold til fx kunder.

Kritik af chefen skal rettes mod chefen

Din loyalitetspligt gælder også i forholdet til din chef. Er du utilfreds med din chef, skal du rette kritikken direkte til ham eller hende. Du må ikke gå uden om din chef på en måde, der hindrer det fortsatte samarbejde.

Loyalitet under opsigelse

Selv om du er suspenderet eller fritstillet i en opsigelsesperiode, er du fortsat bundet af loyalitetsforpligtelsen.

Hvis du tilsidesætter din loyalitetspligt 

Tilsidesætter du din loyalitetspligt, vil den typiske reaktion være en påtale eller advarsel. Kun i meget grove tilfælde vil en tilsidesættelse af loyalitetspligten kunne begrunde en opsigelse eller bortvisning.

 • Særligt for offentligt ansatte

  De offentligt ansattes loyalitet over for arbejdspladsen er en forudsætning for, at demokratiet som politisk system fungerer.

  Konsekvensen er, at der særligt hos offentligt ansatte kræves en meget høj grad af loyalitet.

  I praksis er det dog kun en lille gruppe offentligt ansatte, der er omfattet af en skærpet loyalitetspligt – nemlig dem, som sidder helt tæt på politikerne i ledende funktioner, fx kommunaldirektører og departementschefer.

  Vi har ytringsfrihed

  Loyalitetspligten er ikke til hinder for, at du offentligt kan udtale dig om de sagsområder, som du arbejder med.

  Du må også gerne udtale dig kritisk, da loyalitetspligten ikke sætter din ytringsfrihed ud af kraft. Du skal i så fald blot gøre det tydeligt, at du udtaler dig som privat person.

I tvivl?

Hvis du er i tvivl om grænsen for din loyalitetsforpligtelse, så kontakt din tillidsrepræsentant eller ADO på telefon 38 71 08 88