Gå til sidens indhold

Bestyrelsens arbejde - hvordan kan du bidrage til det gode møde?

Typisk planlægges bestyrelsesmøderne i fællesskab i bestyrelsen for et år ad gangen og dette sker typisk på det første møde efter generalforsamlingen. Der er dog nogle helt basale elementer i forhold til deltagelse i bestyrelsesmøder, du bør være bekendt med som nævnt nedenfor. Spørg ind, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig.

Elementerne i det gode møde

 • Tilrettelæggelse
 • Dagsorden med prioriterede af punkter
 • Mødeledelse og styring af tiden
 • Mødefacilitering/rollefordeling – klare operationelle beslutninger
 • Skriftlighed
 • Opfølgning og uddelegering.

Fokus og mening

Der er (mindst) otte spørgsmål, der bør overvejes til et punkt på dagsordenen:

 1. Er det en sag, bestyrelsen skal gøre noget ved?
 2. Er det en sag af betydning for et flertal af medlemmerne - og i overensstemmelse med vedtægterne og foreningens formål?
 3. Er det foreneligt med foreningens mission/vision?
 4. Er det en del af anden opgave på bestyrelsens årsplan?
 5. Er der andre, der kan løse problemet bedre end os?
 6. Hvem har interesser i sagen – og hvilke? (Udform eventuelt en interessentanalyse)
 7. Ved vi nok om sagen/forslaget? (Er der et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag?)
 8. Er der ressourcer til opgaveløsningen?

Mødeforberedelsen

Mødedeltagerens input til det skabende møde:

 • Vær forberedt - er du i tvivl om, hvad der forventes af dig, så kontakt mødelederen
 • Sæt tid af til mødeforberedelse i din kalender
 • Tag ansvar og vær aktiv på en konstruktiv måde - forbered dig især på de punkter du er ansvarlig for – og byd ind på andre
 • Hold fokus.

Evaluering og sikring af resultater

Bestyrelsen kan reflektere over:

 • Skaber møderne værdi for vores medlemmer? 
 • Giver møderne eller tager møderne energi? 
 • Kunne de samme ressourcer benyttes mere effektivt på andre aktiviteter? 
 • Hvilke mødetyper skaber størst motivation og værdi?