Gå til sidens indhold

Bestyrelsens arbejde - hvordan får vi gode møder?

Involvering og mødeledelse

Bestyrelsen bør indgå aftale om, hvorledes bestyrelsesmøderne afvikles, fx i forhold til:

 • Mødernes tilrettelæggelse
 • Dagsordener
 • Tid
 • Mødeledelse
 • Mødefacilitering / rollefordeling
 • Skriftlighed
 • Beslutningsgrundlag og ansvarlighed
 • Beslutningsdygtighed
 • Bestyrelsens udvalg
 • Delegering af beslutningskompetence
 • Udvalgsstruktur
 • Projektbeskrivelser.

Fokus og mening

Syv spørgsmål, der bør overvejes til et punkt på dagsordenen:

 1. Er det en sag, bestyrelsen skal gøre noget ved?
 2. Er det en sag af betydning for et flertal af medlemmerne - og i overensstemmelse med vedtægterne og foreningens formål?
 3. Er det foreneligt med foreningens mission/vision?
 4. Er det en del af anden opgave på bestyrelsens årsplan?
 5. Er der andre, der kan løse problemet bedre end os?
 6. Hvem har interesser i sagen – og hvilke? (Udform eventuelt en interessentanalyse)
 7. Ved vi nok om sagen/forslaget? (Er der et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag?).

Mødeforberedelsen

Mødedeltagerens input til det skabende møde:

 • Vær forberedt - er du i tvivl om, hvad der forventes af dig, så kontakt mødelederen
 • Sæt tid af til mødeforberedelse i din kalender
 • Tag ansvar og vær aktiv på en konstruktiv måde - forbered dig især på de punkter du er ansvarlig for – og byd ind på andre
 • Hold fokus.   

Evaluering og sikring af resultater

Bestyrelsen kan reflektere over: 

 • Skaber vores bestyrelsesmøder værdi for vores medlemmer?
 • Giver møderne eller tager møderne energi?
 • Kunne de samme ressourcer benyttes mere effektivt på andre aktiviteter?
 • Hvilke mødetyper skaber størst motivation og værdi?