Gå til sidens indhold
På grund af implementering af nyt medlemssystem er der lukket for telefonkontakt til DDD fra den 18. - 25. juni FAQ

Pension

Som ansat dyrlæge vil du i de fleste tilfælde være omfattet af en pensionsordning, der er en del af din ansættelse.

Shutterstock 746139745

Hvis din pensionsordning er en del af din overenskomst, har ADO været med til at aftale den.

For offentligt ansatte og privatansatte omfattet af en overenskomst er pensionsordningen obligatorisk. Det vil derfor ikke være muligt for dig at fravælge den ordning, som hører til din ansættelse.
 • Indbetaling til pension for offentligt ansatte

  Ifølge overenskomsten indbetales følgende pensionsbidrag:

  • For ansatte i kommunerne 17,82 %
  • For ansatte i regionerne 17,97 %
  • For ansatte i staten 17,1 %
  • Det er arbejdsgiver, der indbetaler hele bidraget, mens det rent teknisk vil fremgå af din lønseddel, at en tredjedel anses for eget bidrag.
  Som udgangspunkt vil alle dine løndele være pensionsgivende - med mindre andet aftales. Det gælder dog ikke engangsvederlag, som oftest udbetales uden pension.
 • Fritvalg - udbetaling af en del af din pension
  • Kommunalt ansat - du kan vælge at få udbetalt 1,42 % af pensionsbidraget som løn til gengæld for så at modtage mindre i pensionsbidrag.
  • Ansat i en region - du kan vælge, at pensionsbidrag over 16,4 %, dog mindst 0,5 %, skal udbetales som løn i stedet for indbetaling til pensionskassen.
  • Ansat i staten - pension ud over 16,8 % kan udbetales som løn.

  Du skal indgå en aftale med din arbejdsgiver, hvis du ønsker mere i løn til gengæld for mindre i pensionsbidrag.

  Du kan også vælge at indbetale mere til din pensionsordning mod til gengæld at få mindre udbetalt i løn.

  Herudover er der i pensionsordningen en række muligheder for at sammensætte pensionen, så den passer bedst muligt til din livssituation. Fx at fravælge ægtefællepensionen og til gengæld få en højere egenpension, når du skal pensioneres. Ligeledes kan du fx vælge en højere dækning ved invaliditet mod en mindre egenpension ved pensionsalderen.

   Hvis du vil vide mere om pensionsordningen, kan du kontakte Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger.
 • Hvis du er ansat på individuel kontrakt

  Hvis du er ansat på en individuel kontrakt, vil det være den konkrete kontrakt, der afgør, hvilken pensionsordning du er omfattet af.

  Det betyder også, at du selv skal huske at få aftalt med arbejdsgiver, dels til hvilken pensionsordning der skal indbetales til, dels hvor meget du selv og arbejdsgiveren skal indbetale.

  Du kan godt vælge at bruge Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD).

  Hvis du vil vide mere, kan du kontakte sekretariatet eller PJD. Pensionskassen har tlf. 3915 0102, og du kan læse mere på PJDs hjemmeside.

 • Hvilken pensionsordning er jeg omfattet af?

  Som offentligt ansat vil du som udgangspunkt blive omfattet af Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD).

  Det vil dog være muligt for dig at blive i din hidtidige pensionsordning, hvis arbejdsgiveren vil acceptere dette, og hvis din hidtidige pensionsordning er godkendt af aftaleparterne.

  Du har på PJDs hjemmeside mulighed for at se tallene for din pension - både din opsparing og dine forsikringsdækninger. Du skal bruge dit eget login på PJDs hjemmeside.

  Link til PJD's hjemmeside

 • Hvis du er tjenestemand eller har en tjenestemandslignende ansættelse

  Hvis du er ansat som tjenestemand, vil du være omfattet af "Lov om tjenestemandspension".

  Tjenestemandspension beregnes i forhold til, hvor mange år du har været ansat, og hvilket skalatrin du er ansat på. Du kan højst optjene 37 års pensionsalder. Der er herefter mulighed for optjening af et engangsbeløb i stedet for pensionsindbetaling.

  Du skal være opmærksom på, at tjenestemandspension optjenes i hele år. Inden du går på pension, er det derfor en god ide at tjekke, hvornår du i pensionsmæssig forstand påbegynder et nyt optjeningsår. Du skal ligeledes være opmærksom på reglerne for førtidspensionsfradrag, dvs. nedgang i pension, hvis du går på pension før folkepensionsalderen.

  Hvis du har ret til opsat pension fra en tidligere ansættelse som tjenestemand, vil pensionen blive udbetalt, når du når folkepensionsalderen. Afhængig af, hvornår du blev ansat, kan du have ret til at anmode om at få den opsatte pension udbetalt allerede fra du fylder 60 år. Hvis du vælger dette, vil pensionsudbetalingen blive reduceret med et livsvarigt førtidspensionsfradrag. 

  Der er også i tjenestemandspensionssystemet mulighed for at få pension ved uarbejdsdygtighed.

  Er du ansat i staten, kan du se mere om tjenestemandspension og dine personlige pensionsoplysninger hos på www.tjenestemandspension.dk under "Beregn pension".

  Er du ansat i en kommune eller i en region, må du spørge på personalekontoret.

  Ansat på tjenestemandslignende vilkår
  Hvis du er ansat på tjenestemandslignende vilkår, vil du være omfattet af stort set de samme regler om tjenestemandspension, som gælder for "rigtige" tjenestemænd - se ovenfor.

  Du skal dog være opmærksom på, at der for ansatte på tjenestemandslignende vilkår ikke er mulighed for at få "ventepenge".

   

Har du brug for hjælp eller spørgsmål til din pension, er du altid velkommen til at kontakte ADO på telefon 3871 0888 eller mail ado-forhandling@ddd.dk.