Gå til sidens indhold
På grund af implementering af nyt medlemssystem er der lukket for telefonkontakt til DDD fra den 18. - 25. juni FAQ

Tidsbegrænset ansættelse

En tidsbegrænset ansættelse er begrænset til et bestemt tidsrum. Dvs. at der er fastsat et begyndelses- og et ophørstidspunkt. Den ansatte er i princippet opsagt samtidig med ansættelsen.

Hvis du har en tidsbegrænset medarbejder ansat og ønsker at forlænge ansættelsen med endnu en tidsbegrænset periode, skal du være opmærksom på, at det kun må ske, hvis der foreligger en objektiv begrundelse inden aftalen om forlængelse indgås. Selv en forlængelse af en tidsbegrænset aftale er i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse, hvis den ikke er objektivt begrundet.

En objektiv begrundelse kan fx være uforudseligt forfald som sygdom, graviditet, barsel eller orlov. Ligeledes kan det være, hvis det er nødvendigt til løsning af en oprindelig bestemt arbejdsopgave af midlertidig karakter.

Hvis der ikke findes en begrundelse, jf. lov om tidsbegrænset ansættelse, har den ansatte krav på et opsigelsesvarsel svarende til funktionærlovens opsigelsesvarsler i henhold til anciennitet (hvis medarbejderen er funktionær), og arbejdsgiveren risikerer at skulle betale godtgørelse for overtrædelse af loven.

Kontakt

Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening
Telefontid er mandag-torsdag: kl. 9-16 og fredag: kl. 9-15