Gå til sidens indhold

Anbefalet løn til veterinærstuderende i klinisk praksis

Hund 0161

Forord ved ADOs formand, Ida Tingman Møller

I Ansatte Dyrlægers Organisation er vi meget optaget af, at vores studerende får en ordentligt løn. Alt for ofte hører vi om studerende, der udfører fagligt kompetent dyrlægearbejde til en meget lav løn - det er ikke rimeligt, hverken for de studerende eller for de øvrige ansatte som på denne måde udfordres på lønnen og mulighed for at stige i løn.

Ligeledes bør de studerende, som arbejder på ulempetidspunkter, også få et tillæg af en rimelig størrelse til lønnen.

Endelig bør vores studerende have mulighed for at forhandle løn i takt med, at deres erfaringer og kompetencer udvikles i deres løbende ansættelsesforhold og dermed skaber mere værdi for arbejdsgiver.

Lønforhandling i studiejobbet er et ukendt territorie, som de færreste studerende bevæger sig ind på. En undersøgelse foretaget af AC i 2022 viser, at 75 % af de studerende aldrig har forhandlet løn. Samtidig viser undersøgelsen, at det godt kan svare sig for de studerende at lægge kræfter i lønforhandlingen, da 79 % af dem, som har forhandlet løn, modtog en lønstigning.

ADO håber derfor, at de studerende vil tage godt imod VMFs anbefalinger og bruge dem aktivt, så vi sammen kan løfte lønnen for dyrlæger – både de, der studerer, og de, der er færdige med deres cand.med.vet.

Anbefalingerne på denne side er udarbejdet af en arbejdsgruppe i VMF, for at sætte fokus på den værdi en ansat dyrlægestuderende har for en veterinær virksomhed. VMF ønsker hermed at styrke de studerende position på arbejdsmarkedet. Ligeledes ønsker VMF at synliggøre vilkår, som blandt andet pension og retten til løn under sygdom i en lønanbefaling.

I et speciale udarbejdet ved KU, der omhandlende studerendes lønninger på det veterinære område, fremgik det, at gennemsnitslønnen (n=133) for en veterinærstuderende i klinisk praksis i 2020 var 127,90 kr. pr. time, hvorimod en statslig ansat dyrlægestuderende fik 168,90 kr. pr time.

Denne lønanbefaling tager udgangspunkt i lønninger i staten, hvor en bachelor (med færdiggjort bacheloruddannelse) får 80 % af den løn, som en kandidat gør. Derfor er det VMFs holdning, at en veterinær bachelor bør aflønnes med 80 % af den løn som kandidaten - den færdiguddannede dyrlæge - gør. Det er også VMFs holdning, at lønnen for veterinærstuderende bør reguleres årligt og reguleringen bør følge lønningen for en yngre dyrlæge på anciennitetstrin 1.

For så vidt angår anbefalingerne for lønninger for bachelorstuderende på veterinærstudiet bør der tages højde for, hvilke arbejdsopgaver den studerende forventes at udføre eller bidrage til i klinisk praksis. Såfremt den studerende udfører studierelevant arbejde, vil anbefalingerne være at følge veterinærsygeplejerskernes timeløn.

Anbefalinger

 • Grundløn

  Lønanbefalingerne for alle veterinærstuderende afhænger af, om vedkommende har afsluttet sin bacheloruddannelse.

  Lønningen er ud fra den betragtning, at den ansatte udfører studierelevant arbejde for veterinærstuderende.

  Grundlønnen pr. 1. september 2023 bør være

  150 kr. pr. time inkl. pension for en bachelor-studerende.

  175 kr. pr. time inkl. pension for en B.Sc.med.vet.
 • Tillæg

  Arbejdstid udenfor dagtimer

  Arbejdstidstillæg er inklusive pension.

  Arbejdstid kan aftales placeret udenfor dagsarbejdstiden og udløser i så fald følgende ulempetillæg til den aktuelle timeløn:

  Arbejde på hverdage mellem kl. 17.30 - 22.00 samt lørdage kl. 06.30 – 20.00: 30 % (hhv. +45 kr. og +52,50 kr. pr. time)

  Arbejde på hverdage mellem kl. 22.00 - 06.30 samt lørdage kl. 20.00 – 24.00: 100 % (hhv. +150 kr. og +175 kr. pr. time)

  Søgne- og helligdage mellem kl. 00.00 – 24.00: 100 % (hhv. +150 kr. og +175 kr. pr. time)

  Indkaldelse med kort varsel eller særlig ulempe

  Ved indkaldelse af den ansatte (studerende) til en ny vagt, bør det udløse følgende tillæg:

  Akuttillæg ved indkaldelse (indenfor 2 dage af vagt) løntillæg på 250 kr.

  Specielt ulempetillæg juleaften, nytårsaften og nytårsdag løntillæg på 250 kr.

  Individuelle tillæg

  Individuelt tillæg forhandles individuelt ved en årlig samtale mellem nærmeste leder og den ansatte. Det individuelle tillæg kan gøre sig gældende, hvis den ansatte har specifikke faglige kompetencer indenfor fx specifikke dyreracer eller bestemt udstyr eller tilsvarende.


   

 • Løn under sygdom

  Det er VMFs anbefaling, at den ansatte (studerende), bliver aflønnet for sine timer i tilfælde af pludseligt opstået sygdom.


   

Siden er opdateret 20. september 2023.