Gå til sidens indhold

Vejledning til opsplitning af lægemidler

1. januar 2019 blev det lovligt for dyrlæger at opsplitte lægemiddelpakninger og udlevere afmålte mængder medicin til behandling af dyr. Det er en ret, som DDD har kæmpet for gennem flere år.

Reglerne fremgår af bekendtgørelse nr. 1655 af 18/12/2018

Som det fremgår af bekendtgørelsen, stiller myndighederne store krav til dokumentationen i forbindelse med opsplitning af lægemidler. Dokumentation skal kunne fremvises ved kontrol og er derfor en væsentlig del af ordningen.

Hjælp til dyrlæger i klinisk praksis

Som en hjælp til dyrlæger i klinisk praksis har Den Danske Dyrlægeforening udarbejdet en vejledning, som understøtter dyrlægen i sit daglige virke i forbindelse med opsplitning af lægemidler til veterinær brug.

Vejledningen indeholder:

  • En gennemgang af bekendtgørelsen med tilhørende forklaringer
  • En overordnet procedure for opsplitning af lægemidler
  • Information til dyreejer
  • Diverse skemaer og instrukser, herunder en instruks, der beskriver arbejdsgangen i forbindelse med opsplitningen.

Ud over selve vejledningen kan du hente relevante bilag i Word-format, som indeholder skemaer til dokumentation. De kan enten udskrives eller hentes og placeres i en mappe på klinikkens PC under hensyn til GDPR.

Vejledningen er trykt i A4-format og udsendes ultimo juni 2019 til alle praksisejere, der er medlemmer af Dyrlægeforeningen.

28. januar 2022 trådte en ny veterinærlægemiddelforordning i kraft, der kan medføre behov for opdatering af vejledningen. DDD henviser til Lægemiddelstyrelsens Q og A for ændringer og påtager sig således intet ansvar i det henseende.

Kontakt

Karin Melsen
Fagpolitisk konsulent

Karin