Gå til sidens indhold

Hvem er DDD?

Den Danske Dyrlægeforening (DDD) er den danske dyrlægestands faglige organisation.

DDD betjener cirka 4.200 medlemmer, der beskæftiger sig med levende dyrs sundhed, fødevaresikkerhed, veterinær administration, forskning, undervisning, lægemidler og biomedicin.

Medlemmerne i DDD har en meget høj faglighed og et stort engagement i deres arbejdsliv. Det præger også arbejdet i DDD. Vi varetager dyrlægers faglige og fagpolitiske interesser ved at søge indflydelse på lovgivning, der har betydning for dyrlægernes arbejdsliv. 

Politisk indflydelse

Et vigtigt mål med det politiske arbejde i DDD er at styrke foreningens position som en synlig interesseorganisation, der arbejder strategisk og fokuseret på at fremme dyrs og menneskers sundhed og velfærd samt at sikre gode arbejdsvilkår for vores medlemmer.

Vi har indgående kendskab til dyrlægernes arbejdsmarked og arbejder på at skabe grundlaget for et godt og solidt fodfæste på arbejdsmarkedet, herunder gode løn- og ansættelsesforhold og nye jobmuligheder.

Desuden har DDD en række internationale aktiviteter, bl.a. deltager DDD aktivt i den europæiske dyrlægeforening FVE.

Læs mere om DDDs internationale arbejde.

Organisationen

Medlemmerne er opdelt i to hovedgrupper:

  1. Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO) og
  2. Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (DA).

Hovedbestyrelsen forestår den daglige drift og den faglige og fagpolitiske ledelse af Den Danske Dyrlægeforening.

Derudover er DDD organiseret med seks faggrupper, der sammen med hovedbestyrelsen danner det veterinærfaglige grundlag for DDDs holdninger og politikudformning.

En anden væsentlig del af Den Danske Dyrlægeforenings organisatoriske netværk er regionalforeningerne. Her mødes dyrlæger lokalt, og fokus er rettet mod såvel det faglige, det organisatoriske som det sociale.

Næsten alle dyrlæger i Danmark er medlem af Dyrlægeforeningen.

Den Danske Dyrlægeforening drives i et fællessekretariatet med JA og DSL.

Organisationsdiagram

Hovedbestyrelsen er sammensat af en formand og formændene for de seks faggrupper samt næstformændene fra faggrupperne Biomedicin samt Dyresundhed og Fødevaresikkerhed. Derudover er der tre medlemmer uden stemmeret fra henholdsvis VeterinærMedicinskForening (VMF), Ansatte Dyrlægers Organisation og Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening med i hovedbestyrelsen.

Formanden er frit valgt blandt alle DDD-medlemmer, mens valget af de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer sker ved direkte valg i de respektive faggrupper.