Gå til sidens indhold

Vi er dyrlægernes brancheorganisation

Den Danske Dyrlægeforening har som den eneste faglige organisation i Danmark specialiseret sig i dyrlægernes arbejdsvilkår og profession.

Den Danske Dyrlægeforening

Den Danske Dyrlægeforening er en enhedsforening for alle dyrlæger. Vi har specialiseret os i at rådgive og støtte dig som dyrlæge i alle faser af dit arbejdsliv - uanset om du er ansat, selvstændig, nyuddannet eller studerende. 

Den Danske Dyrlægeforening er ikke en helt almindelig brancheorganisation. Ud over personlig rådgivning om fx løn og ansættelse hos Ansatte Dyrlægers Organisation, ansættelsesvilkår hos Veterinær Lederforening og praksisforhold under Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening, arbejder vi som enhedsforening for at sikre dyrlægers faglige og fagpolitiske interesser.

Det gør vi blandt andet ved at søge indflydelse på lovgivning, der har betydning for dit arbejdsliv - uanset om du arbejder indenfor life science, dyresundhed og –velfærd, fødevaresikkerhed eller i klinisk praksis.

Som enhedsforening er Den Danske Dyrlægeforening rygraden i hele dyrlægeprofessionen og din stemme i samfundet. Vi er med i de politiske beslutningsprocesser. Vi er aktive lokalt og internationalt i udviklingen af det veterinære fag, af uddannelsen og veterinærforskningen og af dyrlægers opgaver og værdi i forhold til de forandringer, der præger dyrlægeområdet.

Derved er vi med til at skabe de bedste betingelser for dyrlægers arbejdsliv, praksis og uddannelse, til gavn for dyresundhed og – velfærd, fødevaresikkerhed fra jord til bord, bæredygtighed og folkesundhed – One Health.

Organisationen

Den Danske Dyrlægeforening repræsenterer flere end 4.400 medlemmerne, der er opdelt i tre hovedgrupper:

  1. Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO)
  2. Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (DA)
  3. Veterinær lederforening (VeL).

Hovedbestyrelsen forestår den veterinærfaglige ledelse af Den Danske Dyrlægeforening, mens det Koordinerende Formandsskab fastsætter Fællesadministrationens rammer, prioriteringer og mål i samarbejde med sekretariatets direktør. 

Derudover er Den Danske Dyrlægeforening organiseret med seks faggrupper, der sammen med hovedbestyrelsen danner det veterinærfaglige grundlag for organisationens holdninger og politikudformning. De seks faggrupper er:

En anden væsentlig del af Den Danske Dyrlægeforenings organisatoriske netværk er regionalforeningerne. Her mødes dyrlæger lokalt, og fokus er rettet mod såvel det faglige, det organisatoriske som det sociale.

Organisationsdiagram

Hovedbestyrelsen er sammensat af en formand og formændene for hver af de seks faggrupper samt næstformændene fra faggrupperne Biomedicin samt Dyresundhed og Fødevaresikkerhed. Derudover er der fire medlemmer uden stemmeret fra henholdsvis VeterinærMedicinskForening (VMF), Ansatte Dyrlægers Organisation, Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening og Veterinær Lederforening med i hovedbestyrelsen. 

Fagorganisation Overblik Maj2023