Gå til sidens indhold

Vi er dyrlægernes brancheorganisation

Den Danske Dyrlægeforening har som den eneste faglige organisation i Danmark specialiseret sig i dyrlægernes arbejdsvilkår og profession.

Den Danske Dyrlægeforening

Den Danske Dyrlægeforening er en enhedsforening for alle dyrlæger. Vi har specialiseret os i at rådgive og støtte dig som dyrlæge i alle faser af dit arbejdsliv - uanset om du er ansat, selvstændig, nyuddannet eller studerende. 

Den Danske Dyrlægeforening er ikke en helt almindelig brancheorganisation. Ud over personlig rådgivning om fx løn og ansættelse hos Ansatte Dyrlægers Organisation og praksisforhold under Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening, arbejder vi som enhedsforening for at sikre dyrlægers faglige og fagpolitiske interesser.

Det gør vi blandt andet ved at søge indflydelse på lovgivning, der har betydning for dit arbejdsliv - uanset om du arbejder indenfor life science, dyresundhed og –velfærd, fødevaresikkerhed eller i klinisk praksis.

Som enhedsforening er Den Danske Dyrlægeforening rygraden i hele dyrlægeprofessionen og din stemme i samfundet. Vi er med i de politiske beslutningsprocesser. Vi er aktive lokalt og internationalt i udviklingen af det veterinære fag, af uddannelsen og veterinærforskningen og af dyrlægers opgaver og værdi i forhold til de forandringer, der præger dyrlægeområdet.

Derved er vi med til at skabe de bedste betingelser for dyrlægers arbejdsliv, praksis og uddannelse, til gavn for dyresundhed og – velfærd, fødevaresikkerhed fra jord til bord, bæredygtighed og folkesundhed – One Health.

Organisationen

Den Danske Dyrlægeforening repræsenterer flere end 4.300 medlemmerne, der er opdelt i to hovedgrupper:

  1. Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO) og
  2. Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (DA).

Hovedbestyrelsen forestår den daglige drift og den faglige og fagpolitiske ledelse af Den Danske Dyrlægeforening.

Derudover er Den Danske Dyrlægeforening organiseret med seks faggrupper, der sammen med hovedbestyrelsen danner det veterinærfaglige grundlag for organisationens holdninger og politikudformning. De seks faggrupper er:

En anden væsentlig del af Den Danske Dyrlægeforenings organisatoriske netværk er regionalforeningerne. Her mødes dyrlæger lokalt, og fokus er rettet mod såvel det faglige, det organisatoriske som det sociale.

Næsten alle dyrlæger i Danmark er medlem af Dyrlægeforeningen.

Organisationsdiagram

Hovedbestyrelsen er sammensat af en formand og formændene for hver af de seks faggrupper samt næstformændene fra faggrupperne Biomedicin samt Dyresundhed og Fødevaresikkerhed. Derudover er der tre medlemmer uden stemmeret fra henholdsvis VeterinærMedicinskForening (VMF), Ansatte Dyrlægers Organisation og Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening med i hovedbestyrelsen. Formanden er frit valgt blandt alle DDD-medlemmer, mens valget af de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer sker ved direkte valg i de respektive faggrupper.

Fagorganisation Overblik Ny