Gå til sidens indhold

Lønsikring

Er du sikret, hvis du mister din indkomst? Med DDDs Lønsikring er du sikret op til 90 % af din løn, hvis du mister dit job.

Stetoskop Grå

 

DDDs Lønsikring er et tilbud til dyrlæger om at være sikret et vis indtægt ud over dagpenge i tilfælde af arbejdsløshed.

For de fleste dyrlæger er der en væsentlig forskel mellem dagpenge og løn, og i en overgangsperiode kan der være behov for en ekstra indtægt til at klare de faste udgifter. 

Der er forskellige tilbud vedrørende beløb, og i hvor lang en periode du ønsker lønsikringen. Prisen på forsikringen afhænger af disse valg.

Der er selvfølgelig tilknyttet visse betingelser for, at du kan tegne forsikringen. Det er blandt andet en betingelse, at du ikke har kendskab til, at du bliver arbejdsløs, før du køber forsikringen. En anden betingelse er, at du er mellem 18 og 55 år, arbejder mere end 16 timer om ugen og er medlem af en dansk A-kasse. 

Lønsikringstilbuddet fra DDD kan tegnes af både selvstændige erhvervsdrivende og offentligt og privatansatte lønmodtagere. Det er dog en betingelse, at du er medlem af DDD. 

Spørgsmål

Uddybende spørgsmål til forsikringen kan besvares af Topdanmarks Hotline på tlf. 44 74 35 50. 

Du kan også få vejledning og vilkår for Lønsikring, beregning af din dækningssum samt få tilbud om ordningen ved at læse mere hos Topdanmark

Akademikernes A-kasses lønsikring

DDD tilbyde desuden en aftale om lønsikring i samarbejde med Akademikernes A-kasse - denne aftale udbydes ligeledes af Topdanmark.

Du kan her sikre dig helt op til 90 pct. af din nuværende løn inkl. dagpenge og andre ydelser. Du vælger selv, om du vil være sikret i 6 eller 12 måneder ad gangen - højst 36 måneder i alt.

Forsikringen dækker, hvis du bliver afskediget – ikke, hvis du selv siger op. Det er desuden et krav for at kunne købe forsikringen, at du er medlem af Akademikernes A-kasse. Læs mere om denne aftale

Hvis du ikke er medlem af AKA, kan du købe Topdanmarks egen Lønsikring, som også er et rigtig godt supplement til dagpengene.

Læs mere om Topdanmarks Lønsikring med anden a-kasse.