Gå til sidens indhold

Uddannelsesbeviser

Når du er færdiguddannet som veterinærsygeplejerske, modtager du et uddannelsesbevis og et skolebevis fra Hansenberg i Kolding.

 • Afsluttende erklæring om oplæring

  Får at få et uddannelsesbevis skal eleven/praktikvirksomheden indsende den afsluttende praktikerklæring til Hansenberg på mail: vsppraktikplads@hansenberg.dk. Erklæringen siger, at eleven har færdiggjort sine praktikophold i praktikvirksomheden.

  Den afsluttende praktikerklæring finder du i Dokumenter nedenfor. Vær opmærksom på, at den ene vedrører afslutning af uddannelse som veterinærsygehjælper, og den anden vedrører afslutning af uddannelse som veterinærsygeplejerske.

 • Uddannelsesbevis

  Når Hansenberg har modtaget den afsluttende praktikerklæring, udsteder de elevens uddannelsesbevis.

  Uddannelsesbeviset overrækkes til eleven af DFU's formand til dimissionsfesten. Har eleven restpraktik, når dimissionsfesten finder sted, da eftersendes uddannelsesbeviset til eleven, når Hansenberg modtager den afsluttende praktikerklæring.

  Eleven kan ikke søge autorisation som veterinærsygeplejerske hos Fødevarestyrelsen uden uddannelsesbeviset. Læs mere herom under Autorisation.

 • Bortkommet uddannelsesbevis

  Er du uddannet mellem 1995 og 2018, og er dit uddannelsesbevis bortkommet, kontakt da udvalget, så får du mailet en kopi af dit uddannelsesbevis. Det koster et gebyr på 500 kr. plus moms at få udstedet en kopi af sit uddannelsesbevis.

  I tiden før 1995 var uddannelsen som veterinærsygeplejerske privat. Uddannelsen blev administreret i Den Danske Dyrlægeforening. Arkivet fra dengang er ikke gemt.

  Grundet ovennævnte har Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje desværre ikke mulighed for at udstede et nyt uddannelsesbevis til de veterinærsygeplejersker, der er uddannet før år 1995. Udvalget kan dog lave en erklæring til dig, hvis du fremsender erklæring fra dit praktiksted eller forhænværende kollegaer på, at du har gennemført uddannelsen.

  Er du uddannet efter 2018, skal du kontakte HANSENBERG for at få en kopi af dit uddannelsesbevis.