Gå til sidens indhold

Arbejdspladsvurdering (APV)

På alle arbejdspladser skal der regelmæssigt være en arbejdspladsvurdering (APV), hvor både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø bliver målt.

Der skal udarbejdes en APV for hvert rum (klinik) eller hver arbejdssituation (landpraksis)

Eksempler:

 • Konsultation
 • Røntgen
 • Operationsrum
 • Kontor
 • Afhorning
 • Fødselshjælp
 • Obduktion
 • Biler
 • Osv.

APV skal i princippet udføres for hver medarbejder, men er man få medarbejdere, kan man også udarbejde dem i fællesskab.

APV’erne skal underskrives af medarbejder(e), sikkerhedsrepræsentant (hvis en sådan forefindes) og arbejdsgiver(e)

APV’erne skal som minimum indeholde:

 1. Identifikation og kortlægning (hvilke problemer har vi?)
 2. Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
 3. Inddragelse af virksomhedens sygefravær med henblik på at vurdere, om der er forhold i virksomhedens arbejdsmiljø, der kan medvirke til sygefraværet
 4. Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
 5. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

Se vejledninger og eksempler i boksen.

Kontakt

Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening
Telefontid er mandag-torsdag: kl. 9-16 og fredag: kl. 9-15