Gå til sidens indhold

Elever

Veterinærsygeplejerskeelever uddannes efter lov om erhvervsuddannelser. Ved ansættelse af veterinærsygeplejerskeelever skal vedkommende arbejde under overenskomsten indgået mellem Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (tidligere Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening) samt Veterinærsygeplejerskernes Fagforening – se boks forneden.

Overenskomsten angiver de løn- og ansættelsesforhold, som eleven skal arbejde under.

Der skal også udarbejdes en uddannelsesaftale mellem praktikpladsen og eleven. Uddannelsesaftalen findes på Undervisningsministeriets hjemmeside – klik for at se uddannelsesaftale.

Uddannelsesaftalen omfatter både skole og praktikperioder. De første tre måneder er prøvetid, hvor aftalen kan ophæves af arbejdsgiver eller elev. Herefter er aftalen uopsigelig, den kan kun ændres, såfremt begge parter er enige, eller ophæves, hvis en af parterne ikke overholder aftalens forpligtelser.

Tilskud til voksenlever forudsætter accept fra regionen. Vær opmærksom på, at tilskudsperioden er forkortet, hvorfor det kan medføre en betydelig egenbetaling at have voksenelever.

Satsen for kost og logi pr. uge, når eleven er på skole, er pr. 1. januar 2019: 523 kr.

Erhvervets parter (veterinærsygeplejerskernes fagforening/Serviceforbundet og DA) indgår i uddannelsens faglige udvalg, der har det faglige ansvar for uddannelsen.

Dokumenter

Bemærk - du skal bruge login. Har du glemt adgangskode - klik her

AUB - lønrefusionssatser pr. uge 2019

VSP-elev 2018-2021

Kontakt

Sophie Juul
Kontorfuldmægtig

sophie.jpg