Gå til sidens indhold

Elever

Veterinærsygeplejerskeelever uddannes efter lov om erhvervsuddannelser. Ved ansættelse af veterinærsygeplejerskeelever skal vedkommende arbejde under overenskomsten indgået mellem Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening samt Veterinærsygeplejerskernes Fagforening (se boks).

Overenskomsten angiver de løn- og ansættelsesforhold, som eleven skal arbejde under.

Der skal også udarbejdes en uddannelsesaftale mellem praktikpladsen og eleven. Uddannelsesaftalen findes på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Uddannelsesaftalen omfatter både skole og praktikperioder. De første tre måneder er prøvetid, hvor aftalen kan ophæves af arbejdsgiver eller elev. Herefter er aftalen uopsigelig, den kan kun ændres, såfremt begge parter er enige, eller ophæves, hvis en af parterne ikke overholder aftalens forpligtelser. Vi anbefaler at du altid kontakter DA's sekretariat førend du ophæver en uddannelsesaftale

Tilskud til voksenlever forudsætter accept fra regionen.

Erhvervets parter (Veterinærsygeplejerskernes Fagforening/Serviceforbundet og DA) indgår i uddannelsens faglige udvalg, der har det faglige ansvar for uddannelsen.

Ændring af indbetaling til pensionsordning for veterinærsygeplejerskeelever

Med virkning fra den 1. august 2023 sker overenskomstaftalte ændringer for veterinærsygeplejerskeelever – både for ordinære elever og for voksenelever med godkendt tilskudsaftale.

Veterinærsygeplejerskeelever skal med lønudbetalingen fra den 1. august 2023 omfattes af den overenskomstaftalte pensionsordning, hvortil det er aftalt, at der skal ske indbetaling til veterinærsygeplejerskeelevens pensionsordning i pensionsselskabet Velliv.

Det er aftalt, at der samlet skal indbetales 4,5 % af lønnen, og at indbetalingen skal være fordelt med 3 % fra arbejdsgiver og 1,5 % i egenindbetaling fra eleven.

Derudover skal der fortsat indbetales til den overenskomstaftalte elevpakke. Prisen for elevpakken er 52 kr. måned og betales fuldt ud af arbejdsgiver.

Vejledning om indbetaling til pensionsselskabet Velliv

Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver husker at få ændret lønsystemet således, at du får afregnet såvel pensionsindbetaling som prisen for elevpakken gældende for lønafregningen fra august måned.

Du finder en vejledning om indbetaling hos Velliv 

Du skal foretage tilmelding til pensionsordning og elevpakke

Veterinærsygeplejerskernes Fagforening har valgt pensionsmæglervirksomheden RTM A/S som deres pensionsmægler, og det er overfor RTM, du skal foretage til- og afmelding af såvel veterinærsygeplejersker som veterinærsygeplejerskeelever. RTM har ansvaret for pensionsordning overfor pensionsselskabet Velliv, og det er overfor RTM, du skal foretage til og afmelding, eller søge rådgivning, hvis du har brug for dette.

Du skal foretage til- og afmeldinger her 

Har du brug for rådgivning eller vejledning om såvel Elevpakken eller pensionsordningen kan du kontakte RTM på 43 53 14 44 eller sende en mail på pension@RTM.dk

Du kan læse mere om indholdet i pensionsordning og elevpakke her 

Dokumenter

Bemærk - du skal bruge login. Har du glemt adgangskode - klik her

Overenskomst for elever 2021-2024

Kontakt

Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening
Telefontid er mandag-torsdag: kl. 9-16 og fredag: kl. 9-15