Gå til sidens indhold

Elever

Veterinærsygeplejerskeelever uddannes efter lov om erhvervsuddannelser. Ved ansættelse af veterinærsygeplejerskeelever skal vedkommende arbejde under overenskomsten indgået mellem Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening samt Veterinærsygeplejerskernes Fagforening (se boks).

Overenskomsten angiver de løn- og ansættelsesforhold, som eleven skal arbejde under.

Der skal også udarbejdes en uddannelsesaftale mellem praktikpladsen og eleven. Uddannelsesaftalen findes på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Uddannelsesaftalen omfatter både skole og praktikperioder. De første tre måneder er prøvetid, hvor aftalen kan ophæves af arbejdsgiver eller elev. Herefter er aftalen uopsigelig, den kan kun ændres, såfremt begge parter er enige, eller ophæves, hvis en af parterne ikke overholder aftalens forpligtelser.

Tilskud til voksenlever forudsætter accept fra regionen. Vær opmærksom på, at tilskudsperioden er forkortet, hvorfor det kan medføre en betydelig egenbetaling at have voksenelever.

Erhvervets parter (veterinærsygeplejerskernes fagforening/Serviceforbundet og DA) indgår i uddannelsens faglige udvalg, der har det faglige ansvar for uddannelsen.

AUB udbetaler refusion direkte til erhvervsskolerne

Pr. 1. juli 2019 er regler for refusion af logi og kost i forbindelse med erhvervsuddannelser ændret.

De tidligere regler medførte, at du som arbejdsgiver skulle betale elevers udgifter til kost og logi på erhvervsuddannelsen og herefter søge refusion fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Som arbejdsgiver medførte denne ordning oftest merudgifter i form af administration.

De ændrede regler pr. 1. juli 2019 indebærer, at AUB betaler det refusionsberettigede beløb direkte til erhvervsskolerne. Erhvervsskolerne skal dog fortsat godkende eleven til kostskoleopholdet.

AUB refunderer skolen direkte ud fra en opgørelse, som skolen skal udarbejde månedsvis og samlet over elevernes gennemførte kostskoleophold.

Skolerne vil med de nye regler modtage direkte udbetaling fra AUB på baggrund af de månedlige opgørelser. Skolerne skal derfor ikke længere opkræve betaling fra dig for de ophold, der er startet fra og med den 1. juli 2019.  

Dokumenter

Bemærk - du skal bruge login. Har du glemt adgangskode - klik her

AUB - lønrefusionssatser pr. uge 2020

VSP-elev 2018-2021

Kontakt

Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening
Telefontid er mandag-torsdag: kl. 9-16 og fredag: kl. 9-15