Gå til sidens indhold

Elever

Veterinærsygeplejerskeelever uddannes efter lov om erhvervsuddannelser. Ved ansættelse af veterinærsygeplejerskeelever skal vedkommende arbejde under overenskomsten indgået mellem Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening samt Veterinærsygeplejerskernes Fagforening (se boks).

Overenskomsten angiver de løn- og ansættelsesforhold, som eleven skal arbejde under.

Der skal også udarbejdes en uddannelsesaftale mellem praktikpladsen og eleven. Uddannelsesaftalen findes på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Uddannelsesaftalen omfatter både skole og praktikperioder. De første tre måneder er prøvetid, hvor aftalen kan ophæves af arbejdsgiver eller elev. Herefter er aftalen uopsigelig, den kan kun ændres, såfremt begge parter er enige, eller ophæves, hvis en af parterne ikke overholder aftalens forpligtelser. Vi anbefaler at du altid kontakter DA's sekretariat førend du ophæver en uddannelsesaftale

Tilskud til voksenlever forudsætter accept fra regionen.

Erhvervets parter (Veterinærsygeplejerskernes Fagforening/Serviceforbundet og DA) indgår i uddannelsens faglige udvalg, der har det faglige ansvar for uddannelsen.

Dokumenter

Bemærk - du skal bruge login. Har du glemt adgangskode - klik her

Overenskomst for elever 2021-2024

Kontakt

Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening
Telefontid er mandag-torsdag: kl. 9-16 og fredag: kl. 9-15