Gå til sidens indhold

Federation of Veterinarians of Europe

FVE er sammenslutningen af dyrlæger i Europa og fungerer som en paraplyorganisation for veterinære organisationer fra i alt 39 europæiske lande.

Den Danske Dyrlægeforening er medlem af FVE, der er en vigtig stemme i lovgivningsprocessen i EU-Kommissionen og i Europa-Parlamentet. FVE varetager alle europæiske dyrlægers interesser ved at påvirke den politiske beslutningsproces på følgende områder: Dyrs sundhed og velfærd, lægemidler, folkesundhed og fødevaresikkerhed, den veterinære profession, samt dyrlægers uddannelse og efteruddannelse.

FVE styres af en bestyrelse, der er udpeget af medlemsorganisationerne via organisationens generalforsamling. Bestyrelsen består af fire medlemmer og en formand. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper med eksperter til støtte i politikudviklingen, fx Working Group on Animal Welfare og Working Group on Food Safety. Arbejdsgrupperne medvirker til at udarbejde politikpapirer, som der stemmes om ved de halvårlige generalforsamlinger i FVE. De vedtagne politikpapirer danner grundlag for FVEs lobbyarbejde overfor EU-institutionerne.

En stor del af arbejdet i FVE foregår i organisationens fire sektioner, der tilsammen repræsenterer fire arbejdsområder inden for dyrlægeprofessionen - læs mere om organisationerne herunder. 

Læs mere om FVE

 • EASVO - European Association of State Veterinary Officers

  Organisationsarbejdet er koncentreret om de emner, der vedrører administrativt ansatte dyrlæger, herunder transport, dyrevelfærd, sygdomsbekæmpelse, medicinanvendelse, attestation, efteruddannelse, akkreditering, privatisering af den officielle kontrol, godkendelse af dyrlæger og specialistuddanelser mv.

  Læs mere om EASVO

 • EVERI - European Veterinarians in Education, Research and Industry

  
EVERI er en trebenet organisation, hvor der arbejdes med alle emner inden for undervisning, forskning og dyrlægers virke i industrien. Arbejdet er koncentreret om at sikre bedst mulige kvalifikationer for dyrlæger gennem sikring af optimal uddannelse både under og efter dyrlægestudiet. 

Arbejdet i EVERI inkluderer bl.a. VETCEE (sikring af ensrettet efteruddannelse af dyrlæger) og EMS (udveksling og specialisering af dyrlægestuderende fx inden for fiskesygdomme og forsøgsdyrsvidenskab mv.).

  Læs mere om EVERI

 • UEVH - Hygienists and Public Health Veterinarians

  Arbejdet i UEVH er bl.a. at fremme dyrlægens rolle i hele fødekæden fra jord til bord. Dette gøres blandt andet ved at påvirke EU-lovgivningen i Bruxelles med faglige argumenter for, hvorfor dyrlæger skal udføre bestemte opgaver.

  Læs mere om UEVH

 • UEVP - Union of European Veterinary Practitioners

  UEVP arbejder med alle de forhold, der gør sig gældende for dyrlæger i praksis. Det gælder fx forholdene for at opnå og vedligeholde autorisation samt efter- og videreuddannelse. UEVP beskæftiger sig ligeledes med forhold om medicin, medicinhåndtering, medicinresistens, medicinsalg og forhold om sundhedsrådgivningsprogrammer og dyrevelfærd. Europaparlamentets arbejde med Animal Health Law giver også arbejde i UEVP.

  Læs mere om UEVP

Kontakt

Mikala Ochsner Hald
Dyrlæge, fagpolitisk konsulent

Politik / Kommunikation

Mikala