Gå til sidens indhold

Opsigelse

Hvis du påtænker at opsige en medarbejder, skal opsigelsen i de fleste tilfælde være sagligt begrundet i enten medarbejderens eller virksomhedens forhold. Er opsigelsen ikke det, kan arbejdsgiver blive idømt betaling af en godtgørelse. Godtgørelsens størrelse afhænger bl.a. af opsigelsens karakter, grovhed og medarbejderens anciennitet.

Hvis du påtænker at opsige en medarbejder, som er i fertilitetsbehandling, gravid, på barsel eller tilbage på jobbet efter barsel, gælder der særlige regler herfor jf. ligebehandlingsloven. Ligebehandlingsloven forbyder forskelsbehandling af mænd og kvinder i forhold til ansættelsesvilkår. Den indeholder også regler om afskedigelse på grund af graviditet og barsel. Det er derfor arbejdsgiver, der har bevisbyrden for, at opsigelsen ikke er begrundet i en af de ovennævnte årsager. Og i disse tilfælde er det uanset, hvor længe medarbejderen har været ansat. Er en medarbejder i fertilitetsbehandling, gælder samme regler, uanset om det er en mandlig eller kvindelig medarbejder.

En opsigelse af en medarbejder, der er i en af ovennævnte situationer, kan koste arbejdsgiveren op til 78 ugers løn i godtgørelse til medarbejderen afhængigt af ansættelsens længde og sagens karakter.

Endelig skal du være opmærksom på, hvis du overvejer at opsige en medarbejder, som har en funktionsnedsættelse i form af et handicap, - eller hvis medarbejderen har børn, som har en diagnose. I disse tilfælde gælder forskelsbehandlingsloven, som i udgangspunktet forbyder opsigelse af handicappede, inden man har forsøgt at foretage tilpasningsforanstaltninger for medarbejderen.

Vi anbefaler, at du i alle situationer, hvor du påtænker at afskedige en medarbejder, kontakter DA for rådgivning herom. 

Kontakt

Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening
Telefontid er mandag-torsdag: kl. 9-16 og fredag: kl. 9-15