Gå til sidens indhold

Brug af antibiotika til dyr

Korrekt brug af antibiotika er en mærkesag for Dyrlægeforeningen. Antibiotika skal bruges ansvarligt og fremme både dyrs og menneskers sundhed.

_C6A3714.jpg

Korrekt brug af antibiotika skal ske på grundlag af veldokumenteret viden og sund fornuft. Vi skal bruge antibiotika på den bedst mulige måde og stræbe efter at bruge så lidt som muligt, men også så meget som nødvendigt af hensyn til, hvad der er dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt.

Syge dyr skal behandles – det gælder uanset, om det er vores husdyr eller familiedyr, vi tager i behandling.

Det forebyggende sundhedsarbejde

Forebyggelse og ansvarligt antibiotikaforbrug er hele omdrejningspunktet i dyrlægens sundhedsrådgivning. Og når vi ordinerer medicin, skal vi altid spørge sig os selv, om diagnosen er korrekt, og til enhver tid underbygge vores ordinationer med laboratorieundersøgelser med resistensbestemmelse. Vi skal til stadighed forsøge at begrænse brugen af kritisk vigtige antibiotika.

I Danmark må dyrlæger, i modsætning til de fleste andre lande, ikke tjene penge på salg af antibiotika. Forebyggelse af sygdom er det primære fokus, men selv under optimale forhold, vil der være dyr, der bliver syge, og nogle gange er antibiotikabehandling en nødvendighed af hensyn til dyrets sundhed og velfærd.

DDD gør det lettere for dyrlægen at vælge det mest hensigtsmæssige antibiotikum

  • DDD arbejder kontinuerligt for at sikre, at antibiotika anvendes fagligt forsvarligt af hensyn til både dyrs og menneskers sundhed og velfærd.
  • DDD støtter op om den globale indsats for at reducere og differentiere antibiotikaforbruget til dyr, så resistensudviklingen minimeres.
  • DDD følger udviklingen i antibiotikaforbruget til dyr og tager aktivt del i samfundsdebatten. DDD er løbende i dialog med myndighederne om eksisterende og nye indsatser til reduktion og differentiering af antibiotikaforbruget til dyr.

På familiedyrsområdet har DDD fokus på rationel anvendelse af antibiotika og stiller den nyeste viden herom til rådighed for danske dyrlæger i 2. udgave af Antibiotikavejledning til familiedyr, som udkom i 2018.

På kvægområdet arbejdes på at revidere den eksisterende behandlingsvejledning fra 2013 i løbet af 2019. Desuden arrangerer faggruppen løbende kurser, der bidrager til at opdatere kvægdyrlægers viden om forebyggelse og behandling i praksis.

På svineområdet har DDD senest sat fokus på evidensbaseret antibiotikabehandling i svinebesætninger på et velbesøgt kursus i marts 2019 og indsatsen fortsætter med temaet på Årsmødet 2019.

WVA og OIE har samlet veterinære antibiotikaguidelines fra hele verden

DDD støtter op om den globale indsats for at sikre, at antibiotika til dyr anvendes fagligt forsvarligt af hensyn til både dyrs og menneskers sundhed og velfærd.

DDD har gennem sit medlemskab af World Veterinary Association (WVA) bidraget til WVA og OIE’s samling af veterinære antibiotikaguidelines fra hele verden. I listen finder du 120 guidelines, handlingsplaner og andet materiale om ansvarlig brug af antibiotika til dyr fra en lang række lande verden over.