Gå til sidens indhold
På grund af implementering af nyt medlemssystem er der lukket for telefonkontakt til DDD fra den 18. - 25. juni FAQ

Brug af antibiotika til dyr

Korrekt brug af antibiotika er en mærkesag for Den Danske Dyrlægeforening. Antibiotika skal bruges ansvarligt og fremme både dyrs og menneskers sundhed.

DSC 6160

Som dyrlæger har vi et ansvar for kun at bruge antibiotika i det omfang, det er nødvendigt. DDDs holdning er, at dyrlægers ordinering og brug af antibiotika til dyr skal følge princippet "så lidt, som muligt, men så meget som nødvendigt".

Imidlertid er der veterinærfaglige grunde til at bruge lægemidler som fx antibiotika: Det handler om dyrenes velfærd - syge dyr skal behandles, det gælder uanset, om det er vores husdyr eller familiedyr, vi tager i behandling. Vi skal derfor bruge antibiotika på den bedst mulige måde og stræbe efter at bruge så lidt som muligt, men aldrig gå på kompromis med, hvad der er dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt.  

Korrekt brug af antibiotika skal ske på grundlag af veldokumenteret viden og sund fornuft. 

Det forebyggende sundhedsarbejde

Forebyggelse og ansvarligt antibiotikaforbrug er hele omdrejningspunktet i dyrlægens sundhedsrådgivning. Når vi ordinerer medicin, skal vi altid spørge os selv, om diagnosen er korrekt, og til enhver tid underbygge vores ordinationer med laboratorieundersøgelser med resistensbestemmelse. Vi skal til stadighed forsøge at begrænse brugen af kritisk vigtige antibiotika.

I Danmark må dyrlæger, i modsætning til de fleste andre lande, ikke tjene penge på salg af antibiotika. Forebyggelse af sygdom er det primære fokus, men selv under optimale forhold, vil der være dyr, der bliver syge, og nogle gange er antibiotikabehandling en nødvendighed af hensyn til dyrets sundhed og velfærd.

Det gør DDD

  • DDD arbejder for, at antibiotika anvendes fagligt forsvarligt af hensyn til både dyrs og menneskers sundhed og velfærd. 
  • DDD gør det lettere for dyrlægen at vælge det mest hensigtsmæssige antibiotikum med behandlings- og antibiotikavejledninger.
  • DDD støtter op om den globale indsats for at reducere og differentiere antibiotikaforbruget til dyr, så resistensudviklingen minimeres. DDD har gennem sit medlemskab af World Veterinary Association (WVA) bidraget til WVA og WOAHs veterinære antibiotikaguidelines fra hele verden. 
  • DDD følger udviklingen i antibiotikaforbruget til dyr og tager aktivt del i samfundsdebatten. DDD er løbende i dialog med myndighederne om eksisterende og nye indsatser til reduktion og differentiering af antibiotikaforbruget til dyr.

Antibiotikavejledninger

Dyrlægestanden er bevidst om sit ansvar i brugen af antibiotika. Inden for alle dyregrupper er behandlingsmanualer med til at understøtte arbejdet med at fremme ansvarlig brug af antibiotika til dyr.

Hent DDDs behandlingsmanualer til antibiotika