Gå til sidens indhold

Trivselsundersøgelse i klinisk praksis

C6A3192

DA gennemførte i efteråret 2019 en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af både praksisejere og alle ansatte medarbejdere, hvor der blev spurgt i forhold til trivsel og arbejdsglæde.

Undersøgelsen er gennemført i tæt samarbejde med Ansatte Dyrlægers Organisation og Veterinærsygeplejerskernes Fagforening for at sikre, at undersøgelsen er dækkende.

Formålet med undersøgelsen var:

  • At komme i gang med at belyse emnet trivsel og arbejdsglæde.
  • At udfærdige en professionel spørgeramme som basis for målinger over tid.
  • At kunne sammenligne på forskellige parametre (ansættelsesforhold, branche, geografi, alder osv.) for at identificere, hvor udfordringerne ligge,r og hvem vi kan lære af for at skabe forbedring.
  • At skabe basis for afledte tiltag og projekter med henblik på at øge trivsel og arbejdsglæde.

God trivsel i praksis

Undersøgelsens temaer har været inden for: Mening med arbejdet, mestring af opgaverne, relationer, medbestemmelse og ledelse.

På en skala fra 1-7 (hvor 7 er højest) er den gennemsnitlige samlede score for hele undersøgelsen på 5,6. Det tyder på, at det går godt med trivslen i dansk veterinærpraksis.

Læs mere om resultatet: Det går tilsyneladende ganske godt med trivslen i dansk veterinærpraksis, men der er plads til forbedringer (DVT nr. 3/2020)

Hent undersøgelsens rapport

Videoguides - sådan kommer du igang i egen praksis 

Som en hjælp til, hvordan du kan bruge undersøgelsen til at arbejde videre med trivsel og arbejdsglæde i egen praksis, har DA i samarbejde Christian Kolthoff, PraQtice, udarbejdet videoguides, der trin for trin hjælper dig igennem processen.