Gå til sidens indhold
På grund af implementering af nyt medlemssystem er der lukket for telefonkontakt til DDD fra den 18. - 25. juni FAQ

Selvstændig og freelancer

Er du selvstændig, freelancer eller lønmodtager? Det er ikke altid let at vurdere, om dine arbejdsopgaver udføres som selvstændig eller du er i et tids- eller opgavebegrænset ansættelsesforhold.

Uanset om du kalder dig freelancer, konsulent eller andet, vil du sandsynligvis blive betragtet som selvstændig, hvis du opfylder følgende parametre - der dog altid vil afhænge af den konkrete situation:
  • Du har indgået samarbejdsaftaler med forskellige hvervgivere, ifølge hvilke du honoreres enten ved opgavernes slutning eller i faser. Du kan også have aftalt månedlig honorering
  • Du opkræver hvervgiver ved faktura
  • Du er momsregistreret (dog kun ved min. 50.000 kr. årligt)
  • Du planlægger selv dit arbejde og er ikke undergivet hvervgivers personaleledelse
  • Du har indtægter fra flere hvervgivere og arbejder sideløbende for dem*
  • Du er ansvarlig for arbejdets udførelse og kan ifalde erstatningspligt for mangler ved arbejdet eller manglende overholdelse af deadlines
  • Du kan ansætte personale
  • Du stiller selv lokaler og arbejdsredskaber til rådighed, og det indgår i din honorering
  • Du modtager ikke løn under sygdom eller ferie.

*SKAT
Hvis du kun arbejder som selvstændig for én hvervgiver, vil der være risiko for, at SKAT betragter dig som ansat. Dermed vil du ikke kunne trække dine udgifter fra, og du vil blive beskattet som lønmodtager. Ydermere risikerer du at få en bøde for forkert selvangivelse samt for at have taget fuldt fradrag for udgifter i indtægten til den selvstændige erhvervsvirksomhed. Læs mere hos SKAT 

Hvis du påtænker at etablere en selvstændig praksis - kontakt Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening