Gå til sidens indhold

Faglige vejledninger mv.

I listen herunder finder du forskellige vejledninger og guidelines, som er udarbejdet af DDD eller i samarbejde med andre organisationer. Listen opdateres løbende.

 

Anmeldepligtige sygdomme

Dyrlægens anmeldepligt ved infektion hos dyr - hvordan skal jeg som dyrlæge håndtere mistanker? Fødevarestyrelsen har udarbejdet en række dyreartsspecifikke handouts til dyrlægen, som skal håndtere en mistanke om husdyrsygdom:

Vejledning til dyrlæger om håndtering af udbrud af kontagiøs equin metritis (CEM) hos islandske heste i Danmark

Vejledning om håndtering af PRRS

Antibiotikavejledninger

Antibiotikavejledning til familiedyr

Antibiotikavejledningen kommer med anbefalinger til valg af antibiotika til hund og kat, baggrundsviden, diagnostik og meget mere.

Guidelines til infektionskontrol

Guide til at beskrive og indføre metoder til infektionsbekæmpelse på dyrehospitaler.

Retningslinjer for brug af antibiotika til kvæg i Danmark (under revidering)

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Arbejdsmiljø

Dyrebid

Anbefalinger fra Statens Serum Institut om, hvordan du skal håndtere dyrebid.

Dyre- og menneskebid (opdateret pr. 2/5 2023)

Anbefalinger fra Region Hovedstaden

Antibiotikavejledningen for primærsektoren - Bidsår (opdateret pr. 9/7-2021)

Anbefalinger fra Region Hovedstaden

Bid fra katte 

Vejledning til, hvordan man bør forholde sig, hvis uheldet er ude og man bliver bidt af en kat. (Vejledningen er udarbejdet af Dyrenes Beskyttelse)

Vejledende arbejdsark til indretning af røntgenrum

Dyreartsspecifikke vejledninger

Hund og kat

Neutralisation af hund og kat

En evidensbaseret folder om neutralisation af hund og kat.

Neutralisationsfolder til ejere - hund

Neutralisationsfolder til ejere - kat

Skema til registrering af bidskader


Skema til anmeldelse af muligt ulovligt hundehold

Vaccinationsanbefalinger til hund og kat

Vaccinationsanbefalinger er baseret på guidelines udarbejdet af The Vaccination Guideline Group nedsat af The World Small Animal Veterinary Association (WSAVA). 

Vejledning til udstedelse af EU pas til selskabsdyr

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en vejledning til, hvordan det blå EU-pas til selskabsdyr skal udfyldes.

Vejledning om kælegrise

Fødevarestyrelsen har udgivet en vejledning vedrørende kælegrise.

Kvæg og andre produktionsdyr

Vejledning om kloveftersyn (kræver login)

Faggruppe Kvæg har sammen med KU SUND og Danske Kvægfagdyrlægers Forening udarbejdet en fælles faglig reference omkring klove, som baggrund for at kunne foretage kloveftersyn i henhold til "Lov om hold af malkekvæg".


Heste

Viden om equin herpesvirus

Viden om equin influenza

Viden om kværke

Pjecer til heste- og staldejere.

Attest til forsikring

Faggruppe Heste har med input fra flere forsikringsdyrlæger udformet et eksempel på, hvordan en attest til forsikringen kan udformes.

EHV 1 - mistanke og håndtering

Anbefalinger til dyrlæger til korrekt håndtering af mistanke om Equin herpes virus 1 (EHV 1).

Dyreværn

Vejledning til dyrlæger ved anmeldelser og udtalelser samt vurdering af dyreværnssager

Vejledningen er en hjælp, hvis du skal anmelde en dyreværnssag, eller hvis du af politiet bliver bedt om at vurdere dyr i forbindelse med en sag. 

Information til dyrlæger: Ulovlig omsætning af hunde

Vejledningen beskriver dyrlægens ret og pligt, forebyggende tiltag og mulighederne for give informationer til myndighederne, når der er mistanke om ulovlige aktiviteter om hvalpeimport og -omsætning.

Lægemidler

Vejledning om syn og skøn (november 2019)

Øvrige vejledninger

Oversigt over dyrevelfærdsmærker

 

Savner du noget?

Du finder flere vejledninger og guidelines på faggruppernes sider:

Faggruppe Kvæg
Faggruppe Familiedyr
Faggruppe Heste