Gå til sidens indhold
På grund af implementering af nyt medlemssystem er der lukket for telefonkontakt til DDD fra den 18. - 25. juni FAQ

Hygiejne

Faggruppe Familiedyr er udkommet med en hygiejnehåndbog, der beskriver principper for infektionskontrol i familiedyrspraksis. Bogen indeholder gode råd om alt fra, hvordan man kommer i gang med et infektionskontrolprogram til praktiske rutiner og patientpleje og -håndtering.

Q6Q1477

Faggruppe Familiedyr nedsatte i 2019 en arbejdsgruppe, som havde til formål at oversætte og tilpasse en eksisterende canadisk vejledning om hygiejne i familiedyrspraksis til danske forhold. Dette er udmundet i Hygiejnehåndbogen, som du finder i en digital version på denne side.

Formålet med hygiejnegruppen og udarbejdelsen af en dansk vejledning er:

  • At sikre, at der til stadighed er fokus på infektionsforebyggende initiativer på danske dyreklinikker og -hospitaler
  • At virke for styrkelse, udvikling og koordinering af det infektionshygiejniske arbejde på tværs af dyrlægepraksis og de samarbejdspartnere, som har relation hertil
  • At sikre løbende forbedring af kvaliteten af hygiejne på danske dyreklinikker og -hospitaler for hermed at sikre et højt hygiejneniveau, der lever op til nutidens standarder, retningslinjer og muligheder.

Hygiejnevejledningen indeholder gode råd om alt fra, hvordan man kommer i gang med et infektionskontrolprogram til praktiske rutiner og patientpleje og -håndtering.

Hygiejnegruppen vil løbende holde sig opdateret i relation til standarder og retningslinjer i relation til hygiejne, og det er også gruppens opgave at formidle relevante informationer videre til danske dyreklinikker og –hospitaler samt sikre informationsmateriale til brug for dyreejere. Hygiejnegruppen kan inddrages i relation til at rådgive og tage stilling til hygiejnespørgsmål stillet af kolleger/medlemmer af DDD og foreslå relevante initiativer på det infektionshygiejniske område, herunder involvere relevante faggrupper under DDD.

Hygiejnehåndbogen er udsendt gratis til alle medlemmer af Faggruppe Familiedyr i forbindelse med medlemsbladet Journalen, der udkom i uge 46 2020.

Hent pdf af Hygiejnehåndbogen

Åbn Hygiejnehåndbogen som opslag

ISO Dyrlægens tillæg til Hygiejnehåndbogen - kvikguide

Poster med gode råd

FECAVA har udarbejdet en poster i pdf-format, som kan downloades her: FECAVA hygiejne-poster