Gå til sidens indhold

Neutralisation af hund og kat

Faggruppe Familiedyr nedsatte i marts 2018 et ad hoc-udvalg, der har udarbejdet en evidensbaseret folder om neutralisation af hund og kat.

Arbejdsgruppen består af: 

  • Kathrine Thejll Kirchhoff, DVM, Dipl. ECAR, Dyrlægegruppen Frijsenborg (reproduktion)
  • Charlotte Reinhard Bjørnvad, DVM, ph.d., Dipl. ECVCN, professor i Intern Medicin, KU SUND (ernæring)
  • Majbritt Maria Estrup Larsen, DVM ECVIM-CA resident, KU SUND (onkologi)
  • Kirsten Brock, DVM, Højby Dyreklinik, formand for DSKVE (adfærd)
  • Hanne Knude Palshof, DVM, formand for Faggruppe Familiedyr (tovholder)

Gruppen har foretaget en grundig gennemgang af eksisterende litteratur. Hver deltager har afsøgt sit fagområde og udvalgt de vigtigste artikler som grundlag for en sammenfatning i folderen "Neutralisation af hund og kat". Du kan hente folderen her:

 

Målet med arbejdet er, at fremstille tydelige og direkte anvendelige retningslinjer, som praktiserende dyrlæger kan gribe til, når ejere spørger til neutralisation. Imidlertid har det vist sig at være vanskeligere end først antaget at udlede håndfaste konklusioner på baggrund af den eksisterende litteratur.

Faggruppen har desuden udarbejdet to vejledninger om henholdsvis hund og kat, der kan uddeles til ejere:

Neutralisationsfolder til ejere - hund

Neutralisationsfolder til ejere - kat

Herunder kan du læse flere detaljer og se baggrundsmateriale og baggrundspapirer, der ligger til grund for den endelige folders sammenfatning.

Arbejdspapirer og baggrundsmateriale

Arbejdspapir Adfærd v. Kirsten Brock
Urininkontinens og neutralisation v. Kathrine Thejll Kirchhoff
Genitale organer og neutralisation v. Kathrine Thejll Kirchhoff
Sammendrag neutralisering og overvægt hos hund og kat
Onkologi hund v. Majbritt M E Larsen
Onkologi kat v. Majbritt M E Larsen
Degenerative Joint Disease Hund v. Majbritt Larsen

 

Præsentationer medlemsmødet 15. januar 2018

Arbejdsgruppen præsenterede fordele og ulemper ved neutralisation på Faggruppe Familiedyrs medlemsmøde 15. januar 2015. Du kan hente præsentationerne her: