Gå til sidens indhold

Dyrlægens titler

Titlen "dyrlæge" er en beskyttet titel. Det samme gælder ikke betegnelsen "veterinær".

FB DDD Profil

Titlen "dyrlæge" er en beskyttet titel. Man har altså kun ret til at betegne sig som dyrlæge, hvis man er autoriseret som dyrlæge. Dette fremgår af § 2, stk. 2 i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 40 af 15. januar 2020. Af samme paragraf fremgår det: »Ret til at udøve dyrlægegerning har kun den, der har modtaget autorisation som dyrlæge eller som har adgang til at udøve dyrlægegerning i henhold til bestemmelser fastsat i medfør af lovens § 35. Udøvelse af dyrlægegerning er således forbeholdt dyrlæger«.

Fødevarestyrelsen vurderer, at det ikke er i strid med dyrlægeloven at markedsføre sig med betegnelsen "veterinær" – hverken som substantiv eller adjektiv, men dette kan være i strid med markedsføringslovgivningen, idet der kan være tale om vildledende markedsføring.

Forbrugerombudsmanden oplyser, at der ikke er praksis på området. Men det er dog ombudsmandens opfattelse, at det vil være i strid med vildledningsforbuddet og muligvis også i strid med §22 om uberettiget brug af forretningskendetegn at anvende ordet veterinær som substantiv, hvis man ikke er dyrlæge.

Ombudsmanden har ved vurderingen lagt vægt på Dansk Sprognævns definition af ordet veterinær som substantiv. Med hensyn til brug af ordet veterinær som adjektiv vil det afhænge af en konkret vurdering i den enkelte sag og den sammenhæng, som ordet anvendes i.

Forbrugerombudsmanden gør endvidere opmærksom på, at markedsføringslovens § 22 er undergivet privat påtale, jf. markedsføringslovens § 37, stk. 4. Det betyder, at DDD som forening ikke kan foretage sig noget over for personer, der måtte bruge titlen eller ordet forkert. Det vil således være op til den person, der føler sig krænket selv at bringe sagen op.