Gå til sidens indhold

Sygdom

Hvad gør du, når du bliver syg? Hvad er dine rettigheder? Og hvad kan din arbejdsgiver kræve af dig, når du bliver syg?


Har jeg ret til løn under sygdom?

Hvis du er ansat som funktionær, har du ret til løn under sygdom. Derfor er det vigtigt, at det fremgår af din kontrakt eller anden skriftlig aftale, om funktionærloven er gældende for ansættelsesforholdet.

Hvilken løn har jeg ret til?

Hvis du er funktionæransat, får du under sygdom normal løn for de timer/dage, hvor du skulle have været på arbejde.

Har du en aftale med din arbejdsgiver om, at du arbejder, når det passer dig, kan din arbejdsgiver kræve, at du lægger dine timer på et andet tidspunkt ved kortvarig sygdom. En fleksibel aftale kan derfor resultere i, at du mister løn under sygdom.

Er din sygdom af længerevarende karakter, skal din løn beregnes ud fra et gennemsnit af de timer, du har arbejdet de sidste 3 måneder.

Barn syg

Hvis du har et sygt barn, har du kun ret til at holde fri med løn den/de første dage dit barn er syg, hvis det er aftalt i din kontrakt eller overenskomst.

Hvordan melder jeg mig syg?

Når du bliver syg, skal du hurtigt meddele det til din arbejdsgiver. Hvis du ikke underretter din arbejdsgiver, og du udebliver fra arbejdet, kan det medføre, at du bliver bortvist, så husk endelig at meddele sygdom rettidigt. Rettidigt vil typisk være ved arbejdsdagens begyndelse.

Kan min arbejdsgiver kræve dokumentation for sygdom?

Din arbejdsgiver har ret til at få dokumentation for, at du er syg. Hvis din arbejdsgiver beder om det, skal du derfor kontakte din læge og få en lægeerklæring. Udgiften skal din arbejdsgiver betale.

Kan jeg blive opsagt på grund af sygdom?

Sygdom er lovligt forfald, hvorfor du har ret til at være fraværende fra dit arbejde på grund af sygdom. Derimod hindrer det ikke din arbejdsgiver i at opsige dig, mens du er syg. En sådan opsigelse kræver dog en saglig begrundelse for, hvorfor det er nødvendigt at opsige dig.

Hvad betyder 120-dage-reglen?

Efter denne regel i funktionærloven kan du opsiges med kun en måneds varsel, hvis du har været syg i mere end 120 dage inden for de seneste 12 måneder. Opsigelsen skal ske umiddelbart efter den 120. dag og skal ske, mens du stadig er syg. Arbejdsgiver kan kun bruge reglen, hvis den står i din kontrakt. 

Delvise sygedage tæller med i opgørelsen, men kun med den tid, du har været syg. Weekender og helligdage tæller også med, hvis du har været fultidssygemeldt dagen før og dagen efter weekenden. Så har du fx været (fuldtids)syg torsdag-mandag, bliver det betragtet som 5 dages sygdom.

120-dages-reglen findes ikke på det offentlige overenskomstdækkede område.

Kontakt

Ansatte Dyrlægers Organisation
Telefontid er mandag-torsdag: kl. 9-16 og fredag: kl. 9-15.