Gå til sidens indhold

Sygdom

Hvad gør du, når du bliver syg? Hvad er dine rettigheder? Og hvad kan din arbejdsgiver kræve af dig, når du bliver syg?

Har jeg ret til løn under sygdom?

Hvis du er ansat som funktionær, har du ret til løn under sygdom. Derfor er det vigtigt, at det fremgår af din kontrakt eller anden skriftlig aftale, hvilke vilkår du er ansat under. 

Hvilken løn har jeg ret til?

Hvis din sygdom er af kortere varighed, får du løn de timer/dage, hvor du normalt arbejder.

Har du en aftale med din arbejdsgiver om, at du arbejder, når det passer dig, kan din arbejdsgiver kræve, at du lægger dine timer på et andet tidspunkt ved kortvarig sygdom. En fleksibel aftale kan derfor resultere i, at du mister løn under sygdom.

Er din sygdom af længerevarende karakter, skal din løn beregnes ud fra et gennemsnit af de timer, du har arbejdet de sidste 3 måneder.

Hvis du har et sygt barn, har du kun ret til at holde fri med løn de første dage, såfremt det er aftalt i din kontrakt eller overenskomst.

Hvordan melder jeg mig syg?

Når du bliver syg, skal du hurtigt meddele det til din arbejdsgiver. Hvis du ikke underretter din arbejdsgiver, og du udebliver fra arbejdet, kan det medføre, at du bliver bortvist, dvs. dit arbejde ophører straks, og du modtager ingen løn.

Kan min arbejdsgiver kræve dokumentation for sygdom?

Din arbejdsgiver har ret til at få dokumentation for, at du er syg. Hvis din arbejdsgiver beder om det, skal du derfor kontakte din læge og få en lægeerklæring. Udgiften skal din arbejdsgiver betale.

Kan jeg blive opsagt på grund af sygdom?

Sygdom er lovligt forfald, hvorfor du har ret til at være fraværende fra dit arbejde på grund af sygdom. Derimod hindrer det ikke din arbejdsgiver i at opsige dig, mens du er syg.

En sådan opsigelse kræver dog en saglig begrundelse, medmindre du er omfattet af funktionærlovens regel om, at en arbejdsgiver kan opsige en ansat efter 120 sygedage med 1 måneds varsel. Ellers følger opsigelsesvarslerne under sygdom funktionærlovens opsigelsesvarsler - se mere om funktionærloven

Hvad betyder 120-dage-reglen?

Efter denne regel i funktionærloven kan du opsiges med kun en måneds varsel, hvis du har været syg i mere end 120 dage inden for de seneste 12 måneder. Opsigelsen skal ske umiddelbart efter den 120. dag og skal ske, mens du stadig er syg. Arbejdsgiver kan kun bruge reglen, hvis den står i din kontrakt. 

Delvise sygedage tæller med i opgørelsen, men kun med den tid, du har været syg. Weekender og helligdage tæller også med, hvis du har været syg dagen før og dagen efter. Har du fx været syg fredag og mandag, bliver det betragtet som fire dages sygdom.

120-dages-reglen findes ikke på det offentlige overenskomstdækkede område.