Gå til sidens indhold

Godkendelse som oplæringsvirksomhed, lønrefusion under skoleophold

Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje godkender i henhold til lov om erhvervsuddannelser de praktikvirksomheder, der ønsker at uddanne veterinærsygeplejersker. Virksomhederne kan uddanne elever med speciale i smådyr.

Udvalget har som en forsøgsordning åbnet op for muligheden for godkendelse af satellitklinikker. Dermed vil de klinikker, som finder, at eleven vil kunne få glæde af at arbejde en del af praktiktiden på deres satellitklinik, eventuelt kunne få denne godkendt som praktikplads.

Udvalget godkender kun praktikvirksomheder i Danmark.

Læs mere om, hvordan din virksomhed kan blive godkendt som praktikvært i denne pjece "Vejledning til nuværende og kommende praktikværter"

Retningslinjer for godkendelse samt ansøgningsskema findes ved at klikke på PDF-filerne nedenfor.

 • Krav til virksomheden

  Som hovedregel skal en virksomhed, for at opnå fuld godkendelse som praktikvirksomhed, have to fuldtidsansatte medarbejdere. Disse skal enten være to fuldtidsansatte dyrlæger eller en fuldtidsansat dyrlæge og en uddannet veterinærsygeplejerske. Førnævnte må gerne være ejerne i virksomheden.

  Endvidere er det et ultimativt krav, at praktikvirksomheden har røntgen, og at der er et rimeligt patientflow i virksomheden. Det er en konkret vurdering, foretaget af udvalget, hvad et rimeligt patientflow er.

  Godkendelsen som praktikvirksomhed er 5-årig. Herefter kan praktikvirksomheden ansøge Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje om en regodkendelse som praktikvirksomhed.

  Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje kan i særlige tilfælde give praktikvirksomheder dispensation fra ovennævnte krav. I disse tilfælde får en praktikvirksomhed lov til at uddanne en navngiven elev. Når den navngivne elev er uddannet, bortfalder praktikvirksomhedens godkendelse til at måtte uddanne veterinærsygeplejersker.

 • Lønrefusion under skoleophold

  Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) udbetaler tilskud til praktikvirksomheder, der har udbetalt løn til elever under skoleophold.

  Læs mere om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag her