Gå til sidens indhold

Psykisk krisehjælp

Du kan få hjælp ved en række særligt alvorlige arbejdsrelaterede trivselsproblemer - fx i forbindelse med mobning og chikane, omstruktureringer og afskedigelse samt stress og udbrændthed.

DDD har i samarbejde med Prescriba etableret et kriseberedskab. Denne garanti for hjælp er udformet som et sikkerhedsnet, der tages i brug, hvis din arbejdsplads ikke har en anden aftale, der dækker dig som ansat i ovenstående tilfælde.

Hvis du mener, at du har brug for hjælp, kan du som medlem af DDD bede en forhandlingskonsulent i Fællessekretariatet om at kontakte Prescribas rådgivningscenter. Herfra kan du blive viderevisiteret til psykolog.

Aftalen giver også mulighed for at få en psykolog ud på arbejdspladsen i tilfælde af arbejdsulykker eller andre voldsomme hændelser.

Der er ikke ubegrænset hjælp at hente, men den er nok til, at du kan få et godt overblik over din situation og nogle redskaber til at komme videre i dit liv. Vær opmærksom på, at hvis din arbejdsgiver tilbyder psykisk krisehjælp, så skal denne ordning benyttes.

Fuld fortrolighed

Der er fuld fortrolighed over for din arbejdsgiver. Der er også fuld fortrolighed over for DDD, hvad angår indholdet af samtalerne med psykologen (psykologen har tavshedspligt).

Kontakt DDD på tlf. 3871 0888 og bed om at tale med en forhandlingskonsulent på dit ansættelsesområde (stat, kommune eller region), som herefter tager sig af kontakten til Prescriba.