Gå til sidens indhold
På grund af implementering af nyt medlemssystem er der lukket for telefonkontakt til DDD fra den 18. - 25. juni FAQ

Information til dyrlæger: Ulovlig omsætning af hunde

Den Danske Dyrlægeforening har udarbejdet en vejledning, der beskriver dyrlægens ret og pligt, forebyggende tiltag og mulighederne for give informationer til myndighederne, når der er mistanke om ulovlige aktiviteter om hvalpeimport og -omsætning.

34825275 L (1)

Ulovlig indførsel, import og overdragelse af hunde, herunder særligt hvalpe, er et stigende problem i hele Europa. Dyrlæger i danske praksis oplever således også en stigning i antallet af hunde, som vækker mistanke om ulovlig omsætning.

I kampen mod ulovlig omsætning af hvalpe og hvalpefabrikker er der flere punkter, hvor dyrlæger i klinisk praksis kan bidrage til en styrket indsats. Både med forebyggende tiltag og med en indsats, når mistanken opstår i forbindelse med fx tidsbestilling eller under en aktuel konsultation i klinikken.

DDD har samlet en række anbefalinger i en ny guide, der informerer om, hvordan du som praktiserende dyrlæge kan medvirke til en forebyggende indsats mod illegalt indførte hvalpe, og hvordan du eventuelt kan anmelde mistanker om illegal indførsel og import.

Hent vejledningen som pdf


Informationsfolderen er Den Danske Dyrlægeforenings vejledende retningslinjer og anbefalinger og kan ikke betragtes som fyldestgørende og udtømmende veterinærfaglig rådgivning i konkrete behandlinger. DDD påtager sig således intet ansvar i så henseende.

Blanket til tip om ulovlig omsætning af hunde

Blanketten og eventuel tilhørende yderligere dokumentation, herunder fotodokumentation, fået i forbindelse med kontakten eller på anden vis, skal sendes til Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold via kontaktformularen: FVST.DK/kontakt. Benyt henvendelse som virksomhed -> henvendelse for at klage/anmelde over dyrehold. Skriv gerne att. Veterinærrejseholdet. Der gives oplysninger i systemet vedrørende muligheden for anonymitet.

Hent blanket til tip om ulovlig omsætning af hunde

Whistleblower

Dyrenes beskyttelse har oprettet en whistleblower-ordning, som også dyrlæger kan benytte. Kontakt Dyrenes Beskyttelse på 1812. Ved henvendelse til 1812 kan man oplyse, hvis man ønsker at være anonym.

Du kan læse mere her