Gå til sidens indhold

Kend dine rettigheder ved virksomhedsoverdragelse

Hvis din arbejdsplads fusionerer med en anden eller bliver solgt, påvirker det dig som ansat. Få styr på, hvor du står i sådan en situation.

Scanstockphoto Image 3873090

Hvad enten du er ansat i det offentlige eller det private, er der en række regler, der sikrer dig, når den virksomhed, du arbejder i:

 • bliver overdraget eller solgt
 • går konkurs, og virksomheden helt eller delvist bliver solgt videre
 • fusionerer med anden virksomhed.

Den ny ejer overtager rettigheder og forpligtelser

Når en virksomhed bliver overdraget, overtager den nye ejer samtidig de rettigheder og forpligtelser, der allerede findes. Det gælder:

 • Kollektiv overenskomst og aftale
 • Bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed
 • Individuelle aftaler om løn- og arbejdsforhold.
 • Information, du har krav på at få

  Du skal i rimelig tid, inden virksomheden bliver overdraget, have klar besked om følgende:

  • Datoen eller den foreslåede dato for, hvornår virksomheden bliver overdraget
  • Årsagen til overdragelsen
  • Hvilke juridiske, økonomiske og sociale konsekvenser overdragelsen får for dig.

  Du har krav på at få besked, inden dine ansættelsesforhold og arbejdsvilkår berøres direkte af overdragelsen.

 • Væsentlige ændringer skal varsles

  Hvis den nye ejer ønsker at ændre væsentligt på dine ansættelsesforhold, skal du varsles.

  Varslet skal være lige så langt som dit aktuelle opsigelsesvarsel.

  Opsigelsesvarsel hvis du afslår

  Ønsker du ikke at fortsætte i ansættelsesforholdet med de varslede ændringer, kan du afslå og betragte dig selv som opsagt med de rettigheder en opsigelse fra arbejdsgivers side indebærer.

  Ændringer i opsigelsesperioden

  Gennemfører den nye ejer alligevel væsentlige ændringer i dit ansættelsesforhold, nu i din opsigelsesperiode, og altså på trods af dit oprindelige afslag, kan du betrage dig selv som fritstillet med fuld løn i resten af din opsigelsesperiode.

  Hvad er væsentlige ændringer?

  Eksempler på væsentlige ændringer:

  • Nedsættelse af løn og pension
  • Forhøjelse af arbejdstid, fx ikke-betalt frokost
  • Bortfald af ekstra ferie – feriefridage
  • Indsættelse af klausuler
  • Ændring af arbejdsstedets adresse
  • Ændring af stillingsindhold
  • Ændring af stillingsbetegnelse (leder – ikke-leder)
  • Fri bil
  • Bortfald af løn under barsel.
 • Dine krav ved opsigelse og fratrædelse

  Det er vigtigt at vide, at virksomhedsoverdragelse eller fusion ikke i sig selv er en gyldig grund til at fyre dig. Men de organisationsændringer, en fusion ofte kan lede til, kan fx udmærket være en saglig grund.

  Hvem skal honorere dine krav?

  Hvis du bliver sagt op som følge af en virksomhedsoverdragelse, og/eller du ikke kan acceptere væsentlige ændringer af din ansættelse, er tidspunktet vigtigt:

  • Hvis du bliver opsagt og fratræder inden overdragelsen sker, skal dine krav som udgangspunkt rettes mod den gamle ejer.
  • Er der meget kort tid til overdragelsen, kan kravet også rettes mod den nye.
  • Hvis du bliver opsagt før, men fratræder efter overdragelsen, skal du rette dine krav mod den gamle ejer - med det samme vel at mærke.

  Hvilke krav taler vi om?

  I situationen vil dine krav over for den relevante arbejdsgiver, fx være:

  • Minimalerstatning
  • Fritstilling
  • Erstatning for usaglig opsigelse
  • Fratrædelsesgodtgørelse.

  Noget har du ret til:

  • Løn i opsigelsesperioden
  • Evt. fratrædelsesgodtgørelse efter 12 eller 17 års ansættelse
  • Restferiepenge indbetalt til FerieKonto
  • Evt. 1. og 2. ledighedsdag (såkaldte G-dage).

  Noget kan du forhandle om:

  • Fratrædelsesgodtgørelse
  • Fritstilling
  • Konsulentbistand
  • Kompetencegivende kursus.

I tvivl?

Hvis du er i tvivl om reglerne om virksomhedsoverdragelse, så kontakt din tillidsrepræsentant eller ADO på telefon 3871 0888 eller mail ado-forhandling@ddd.dk.