Gå til sidens indhold
På grund af implementering af nyt medlemssystem er der lukket for telefonkontakt til DDD fra den 18. - 25. juni FAQ

Når du bliver ledig

Bliver du ledig, er der en række praktiske ting, du skal gøre med det samme. Dertil har DDD en række tilbud til dig.

Scanstockphoto Image 4157984

Meld dig ledig på jobnet

På den første dag, du er ledig, skal du tilmelde dig på jobnet.dk eller på dit lokale (kommunale) jobcenter. At du er oprettet som bruger og har en aktiv profil på jobnet.dk, er en forudsætning for, at du kan søge om dagpenge, hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse.

Søg om dagpenge

Er du medlem af en a-kasse, skal du søge om dagpenge hos dem. Er du berettiget til dagpenge, står a-kassen for at udbetale dem til dig - og i øvrigt for at tjekke, at du lever op til de krav, der er til dig om at stå til rådighed.

Alle a-kasser i Danmark følger de samme regler og bruger de samme dagpengesatser.

Har du tegnet en individuel lønsikring via DDD som supplement til din a-kasse, kan den også komme i spil.

Forskel på DDD og a-kasse

DDD er en fagforening, der varetager dine interesser som dyrlæge og lønmodtager. En fagforening påvirker det politiske Danmark og arbejder for til stadighed at forbedre dine vilkår på arbejdsmarkedet.

En a-kasse administrerer blot udbetalingen af blandt andet dagpenge - på statens vegne. Dagpenge er en delvist statsfinansieret arbejdsløshedforsikring. A-kassen er garant for, at udbetalingen overholder den til enhver tid gældende lovgivning på området. 

Alternativet er kontanthjælp

Hvis du ikke er medlem af en a-kasse (eller ikke er dagpengeberettiget), er kontanthjælp via kommunen dit økonomiske alternativ i offentligt regi.

Her skal du være klar over, at hvis du har en samlever, har I gensidig forsørgelsespligt. Så har din samlever fx en lønindkomst, må I leve af den. Og hvad enten du bor alene eller med en samlever/ægtefællle, er der skrappe krav om, hvilke værdier du må besidde, hvis du samtidig vil modtage kontanthjælp.

Er du ikke medlem af en a-kasse, anbefaler vi Akademikernes a-kasse, der som navnet siger, særligt interesserer sig for akademikeres situation, når de er ledige.

Tilbud til dig, når du skal videre

 • Få hjælp til ansøgning og CV

  ADO sparrer gerne med dig på ansøgninger og CV.

  Hvis du oplever, at du har svært ved at komme igennem nåleøjet og til samtale, kan du kontakte karrierekonsulent Gert Aagaard van Hauen

  Indsend link til eller kopi af annonce til det job, du har i kikkerten. Og indsend også dit bud på ansøgning og CV.

  Skriver du også dit telefonnummer og oplysning om, hvornår du bedst træffes, ringer karrierekonsulenten til dig og giver dig en telefonisk sparring.

  OBS! Indsend i god tid inden ansøgningsfrist, da du normalt vil få en tilbagemelding i løbet af en uge. Du skal have tid til eventuel tilretning af ansøgningen.

  Læs mere om DDDs tilbud på karriere- og kompetenceområdet 

 • Få nedsat kontingent

  Når du er ledig, kan du få bevilliget en kontingentrabat på dit medlemskab af DDD.

  Du skal kunne dokumentere, at du er ledig, og du skal sende en ansøgning til ddd@ddd.dk

  OBS! Får du udbetalinger fra en lønsikring som supplement til højeste dagpengesats, kan du dog ikke få reduceret dit kontingent (jvf. DDDs vedtægter § 5 må din indtægt ikke overstige højeste dagpengesats).

   

 • Mulighed for en introduktionsstilling

  "Introduktionsstillinger" bliver slået op de samme steder, som andre stillinger inden for det offentlige gør.

  En "introduktionsstilling" er en mulighed for dig, der har haft en sammenhængende forudgående ledighedsperiode på 1 år, eller er nyuddannet.

  Det er en midlertidig stilling på et år, i enten stat, region eller kommune.

  Ansættes du i en "introduktionsstilling", er arbejdsgiver forpligtet til at stå for din oplæring og kompetenceudvikling.

  Du er ude af beskæftigelsessystemet, når du er ansat i en introduktionsstilling. Det betyder blandt andet, at du kan optjene ret til dagpenge, mens du er i stillingen.

  Læs mere om "introduktionsstillinger" til akademikere her

Er du i tvivl om reglerne, kan du altid kontakte ADO på telefon 3871 0888 eller mail ado-forhandling@ddd.dk.