Gå til sidens indhold

Legater og støtte

Den Danske Dyrlægeforening administrerer en række legater, som kan søges henover året.

For alle legaterne gælder det, at ansøgning sendes til:

Den Danske Dyrlægeforening
c/o legatets navn
Thorvaldsensvej 57
1871 Frederiksberg C

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

 • Hygiejneskribentprisfonden

  Hygiejneskribentprisfonden har til formål at vise anderkendelse for en skriftlig indsats og at fremme interessen for hygiejneområdet og formidling til offentligheden.

  Hygiejneskribentprisen kan ydes til dyrlæger for artikler omhandlende hygiejne inden for fødevare- og miljøområdet.

  Der uddeles legater 1 gang årligt.

  Ansøgningsfrist er 1. august.

 • PDAs Fond

  Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforenings Fond (PDAs Fond) har til formål at yde tilskud til efteruddannelsesvirksomhed og almennyttige og velgørende formål.

  Tilskud kan ydes til medlemmer af Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening, Faggruppe Kvæg, Faggruppe Gris, Faggruppe Familiedyr, Faggruppe Heste, regionalforeninger og andre specialforeninger i DA-regi samt i specielle tilfælde også enkelte medlemmer af disse organisationer.

  Læs mere om PDAs Fond og ansøgning

  Der uddeles legater 1 gang årligt.

  Du finder ansøgningsskema her (du skal bruge login). Ansøgning sendes til PDAs Fond, Thorvaldsensvej 57, 1871 Frederiksberg C eller på e-mail: cp@ddd.dk

 • Sam og Mia Jarris Legat

  Sam og Mia Jarris Legat har til formål at påskønne arbejde for og med beskyttelse af dyr eller udbrede kendskab til dyreværnssagen.

  Foreninger, institutioner, selskaber, stiftelser mv., som er godkendt i henhold til Ligningslovens §8a, kan ansøge om tilskud.

  Der uddeles legater 1 gang årligt.

  Ansøgningsfrist er 1. januar.

 • Karla og stadsdyrlæge Svend O. Kochs Legat

  Det er legatets formål at yde hjælp til dygtiggørelse af veterinærer beskæftiget med praktisk veterinær arbejde ved et studieophold i et nordisk land.

  I henhold til fundats kan uddeling ske til:

  • danske veterinærer beskæftiget inden for levnedsmiddelkontrollen
  • veterinærer beskæftiget inden for levnedsmiddelkontrollen fra Norge eller Sverige

  De norske eller de svenske veterinærer, der får uddelt legatet skal bruge det til studieophold i Danmark. De danske veterinærer skal bruge det til studieophold i Norge, Sverige eller Finland.

  Legatmodtagerne skal efter endt studieophold udfærdige en rapport om samme til legatbestyrelsen.

  Ansøgninger med oplysninger om, til hvilket formål og på hvilken måde beløbet tænkes anvendt, skal indsendes til Den Danske Dyrlægeforening, Thorvaldsensvej 57, 1871 Frederiksberg C eller ddd@ddd.dk

  Ansøgningsfrist er 1. september.

 • Danske Dyrlægers Forsikringsforening

  Danske Dyrlægers Forsikringsforening under Danica Pension har eksisteret siden 1986 og virket til stor gavn for mange dyrlæger og deres familier.

  Foreningen har til formål at yde støtte enten i et socialt øjemed - eller til almennyttige dyrlægefaglige formål som forskning, der er til gavn for hele den danske dyrlægestand.

  I henhold til forsikringsforeningens vedtægter kan det fastsatte beløb til uddeling anvendes til faste eller midlertidige understøttelser til trængende enker, enkemænd eller børn efter dyrlæger, der ved deres død var eller har været medlem af foreningen. Ligestillet med denne personkreds er enker/enkemænd i papirløse samlivsforhold samt børn fra sådanne forhold.

  Foreningens midler kan efter bestyrelsens skøn ligeledes anvendes til forskning og udgivelse af dyrlægevidenskabelige værker samt til efteruddannelse og/eller tilskud hertil til foreningens medlemmer.

  Der skal benyttes et ansøgningsskema for at komme i betragtning til støtte. Ansøgningsskemaet finder du her.

  Enhver dyrlæge, der er medlem af Den Danske Dyrlægeforening og har tegnet specifikke forsikringer i Danica Pension, er medlem af Forsikringsforeningen.

  Foreningen er kontingentfri.

  Læs mere om Danske Dyrlægers Forsikringsforening her.