Gå til sidens indhold

Forsikringsaftale for Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening

Medlemmer af Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening er omfattet af forsikringsaftale, som er indgået i samarbejde med forsikringsmægleren WTW.

Som medlem i Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening bliver du omfattet af forsikringsaftale. Forsikringsaftalen indeholder lave forsikringspræmier, brede dækninger og hjælp til at håndtere de administrative processer – og så er den målrettet virksomhedsejere og tilpasset de vilkår, som virksomhedsejere driver praksis under.

Kort om aftalen

Forsikringsaftalen er baseret på rammeaftaler, der tager hele markedet for forsikringer i brug og er kendetegnet af konkurrencestærke priser og vilkår. Aftalen tilbydes kun medlemmer af Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening og omfatter tre typer forsikringer:

  • Erhvervsforsikringer
  • Sociale forsikringer
  • Private forsikringer

Læs mere om forsikringerne i forsikringsaftalen

Ansvarsforsikring og arbejdsskadesikring

Ansvarsforsikring og lovpligtig arbejdsskadeforsikring af ansatte er kollektive og obligatoriske for medlemmer af DA. Her er præmierne differentieret efter risiko på områderne smådyr, svin, heste og kvæg.

Forsikringen forhandles hvert år og drøftes i forsikringsudvalg, der varetager medlemmernes interesser. Den kollektive ansvarsforsikring er derfor kendetegnet ved at have markedets bredeste og bedste dækning til den laveste pris.

Rabat for medlemmer

På de øvrige erhvervsforsikringer er der etableret rammeaftaler i samarbejde med WTW for at opnå de bedste betingelser for vores medlemmer til de laveste priser. Der er tale om betydelige besparelser i forhold til de generelle markedspriser på forsikringer.

Rådgivning af medlemmer

WTW tilbyder professionel rådgivning om forsikringer, og hver dyrlægepraksis har mulighed for at få en gennemgang af deres forsikringer via et møde med rådgivere fra WTW – mødet kan holdes telefonisk, online eller fysisk.

Om WTW

WTW leverer datadrevne, vidensbaserede løsninger med fokus på mennesker, risiko og kapital. WTW er en uvildig rådgivningsvirksomhed, der står på kundens side og afdækker nye muligheder for vedvarende succes.

Læs mere om WTW på wtwco.com

Kontakt WTWs dyrlægeteam

Stine Ellevang Hansen
Mæglerassistent
Direkte telefon: 8813 9469
E-mail: stineellevang.hansen@wtwco.com

Dorte Jaquet
Forsikringsmægler
Direkte telefon: 8813 9533
E-mail: dorte.jaquet@wtwco.com