Gå til sidens indhold

Forsikringer

DA har i samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet Willis og forsikringsselskabet TRYG indgået aftale om nødvendige og mulige erhvervsforsikringer.

Som medlem af DA er du en del af en fordelagtig forsikringsaftale om kollektiv erhvervs- og produktansvarsforsikring samt den lovpligtige arbejdsskadesforsikring for ansatte. Forsikringen indeholder en retshjælpsforsikring.

Som selvstændig kan du også selv tegne den arbejdsskadesforsikring, der er lovpligtig for arbejdsgivere at tegne på sine ansatte. 

Ansvarsforsikring og arbejdsskadesforsikring tegnes som kollektive forsikringer af alle medlemmer af DA. Ansatte dyrlæger, som har en mindre deltidsbeskæftigelse som praksisejer, kan tegne de samme forsikringer gennem Willis.

Øvrige erhvervsforsikringer kan medlemmer af DA tegne, hvor man synes, det er fordelagtigt.

DA/DDD har opnået forskellige rabatter på erhvervsforsikringer i TRYG:

  • 30 % på bygningsforsikringer
  • 25 % på løsøreforsikringer
  • 35 % på CVR-indregistrerede køretøjer
  • 10 % på indehaverens private forsikringer.

Du kan du læse mere om dine erhvervsforsikringer her

De fleste aftaler om forsikringer er indgået med TRYG Forsikring A/S, da dette selskab har givet de bedste og billigste tilbud på de kollektive og dermed obligatoriske erhvervsforsikringer, det vil sige ansvarsforsikring og arbejdsskadesforsikring af ansatte.

Du kan se forsikringsordningerne her

Aftaler om pensionsforsikring er indgået med Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD) - læs mere hos Pjdpension.

For yderligere information om forsikringer tryk her

Kontakt

Annette Meyer
Økonomi- og administrationschef

Anette