Gå til sidens indhold

Sygdom

Selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at modtage sygedagpenge. Du kan også tegne en frivillig forsikring for at få en bedre dækning under sygdom.

Driver du selvstændig virksomhed, uden at være ansat som lønmodtager i din virksomhed (fx i et A/S eller ApS) med ret til løn under sygdom, har du mulighed for at sikre dig sygedagpenge.

Sygedagpenge

Som selvstændig erhvervsdrivende uden ansatte kan du få refusion ved egen sygdom efter 2 uger. Du skal være opmærksom på, at sygdom skal indberettes til Nemrefusion på www.virk.dk , hvor du ligeledes søger om refusion. Det er en forudsætning for at få sygedagpenge, at du inden for de seneste 12 måneder har udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i mindst 6 måneder, hvoraf den sidste måned forud for sygdommen. Du skal bo og være skattepligtig i Danmark.

Du kan læse mere om beregning af sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende i bekendtgørelse om sygedagpenge på www.retsinfo.dk

Sygedagpengeforsikring

Du kan tegne en frivillig forsikring, således at du kan få sygedagpenge allerede fra den 1. eller 3. sygedag. Hvis du vælger at få sygedagpenge fra den 1. sygedag, er præmien forhøjet.

Hvis du bliver syg og har tegnet forsikringen, skal anmeldelse af sygdommen ske til din bopælskommune senest 1 uge fra 1. eller 3. sygedag.

Forsikringen tegnes ved henvendelse til Statens Administration. Ønsker du oplysninger om udbetaling eller beregning af sygedagpenge, skal du henvende dig til sygedagpengekontoret i din bopælskommune.

Sygedriftstabsforsikring

Du har også mulighed for at tegne en sygedriftstabsforsikring hos nogle forsikringsselskaber. Forsikringen dækker din virksomheds driftstab, hvis du bliver syg. Perioden for dækning kan variere, men et eksempel kunne være fra 3 uger efter 1. sygedag og indtil 52 uger.

Forsikring mod uarbejdsdygtighed

Nogle pensions- og forsikringsselskaber udbyder en forsikring, hvis du mister en del eller hele din arbejdsevne. Forsikringerne er som hovedregel ret dyre, men afhængigt af din situation kan det måske betale sig at undersøge de forskellige muligheder.

Hospitals/sundhedsforsikring

Som selvstændig er det ofte dyrt for dig at være sygemeldt i lang tid, fx hvis du skal vente på behandling eller operation inden for det offentlige sundhedssystem.

DDD har indgået en aftale med Tryg, hvor du som medlem af DDD har mulighed for at få en sundhedsforsikring på nogle fordelagtige vilkår.

Forsikringen dækker blandt andet:

  • Forundersøgelser
  • Operationer
  • Genoptræning, efterkontrol
  • Second Opinion
  • Akut psykologisk krisehjælp hele døgnet
  • Psykiater
  • Medicin under indlæggelse
  • Lægeordineret fysioterapi og kiropraktik, akupunktur, zoneterapi, sammenlagt 12 behandlinger pr. år
  • Psykologhjælp, sammenlagt op til 12 behandlinger pr. år

Læs mere om forsikringen under rabataftaler.