Gå til sidens indhold

Velkommen til Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed (FDF)

Kontrol2 Web

Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed beskæftiger sig med dyrs sundhed, sygdom og velfærd i bred forstand og med zoonoser.

Interessen rækker fra dyrets fødsel til middagsbordet – i både nationalt og globalt perspektiv.

Faggruppen arbejder aktivt for god dyrevelfærd i hele dyrets liv. Også under transport og slagtning.

Faglighed og viden skal sikre optimal håndtering af fødevarer i forhold til mennesker. Og den skal sikre kvalitet og hygiejne for animalske biprodukter og eksternt miljø i forhold til dyr og mennesker.

Følg Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed på Facebook

 • Læs mere om Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed

   

  Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed beskæftiger sig bl.a. med dyrs sundhed, sygdom og velfærd i bred forstand og med zoonoser. Interessen rækker fra dyrets fødsel til middagsbordet – i både nationalt og globalt perspektiv. Vi arbejder aktivt for god dyrevelfærd i hele dyrets liv. Også under transport og slagtning.

  Vores faglighed og viden skal sikre optimal håndtering af fødevarer i forhold til mennesker. Og den skal sikre kvalitet og hygiejne for animalske biprodukter og eksternt miljø i forhold til dyr og
  mennesker.

  Dette arbejder vi for

  Vores faglige kompetencer skal hindre, at mennesker bliver syge af at spise animalske produkter eller af at arbejde med og leve sammen med dyr.

  Vi arbejder for, at dyr er sunde og har høj produktivitet og velfærd, sådan at vi kan være deres liv bekendt. Vi arbejder også for fødevaresikkerhed. Begge dele bidrager til succes for eksporten af dan- ske produkter.

  Vi bestræber os på at påvirke lovgivningen både i Danmark og EU. Vi deltager i debatten og kommer med vores input bl.a. gennem medlemskab af UEVH og EASVO, der er underafdelingerne af den europæiske dyrlægeforening (FVE) for hygiejne og embedsdyrlæger. Vi giver høringssvar på national lovgivning og de retningslinjer, som verdensorganisationen for dyresundhed WOAH udstikker. Og vi rejser de debatter, der er nødvendige for, at vi som samfund kan have et højt niveau af dyresundhed, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed.

  Derfor skal du være medlem

  Vi tilbyder et stærkt fagligt netværk af dyrlæger, der arbejder inden for sundhed og velfærd på samfundsniveau. Vores medlemmer er ansat i vidt forskellige organisationer lige fra Fødevarestyrelsen, fx administration og Kødkontrol, interesseorganisationer og private firmaer som Novo Nordisk. Vi sætter fokus på udfordringer for fremtidens dyre- og fødevareproduktion på forskellige planer - fx Facebook og medlemsarrangementer.

  Vi sætter dyrlægens kompetencer i en globaliseret verden i centrum, hvor mennesker, dyr, produkter og sygdomme flytter sig på tværs af landegrænser.

  Se også mission, vision og strategi

Bestyrelsen for Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed

Formand Mette Rørbæk Gantzhorn
E-mail: mg@ddd.dk
Ansat: Fødevarestyrelsen

Jens Just Knudsen
(Næstformand)
Telefon: 5123 2395
E-mail: jensjustk@gmail.com
Ansat: Fødevarestyrelsen, FødevareSydVest  

Maria Lykke Kaup
E-mail: maka@fvst.dk
Ansat: Fødevarestyrelsen, VeterinærØst 

Suppleanter 
Sussi Rust Graversen (1. suppleant)
Bente Pedersen (2. suppleant)

Kontakt

Mikala Ochsner Hald
Dyrlæge, fagpolitisk konsulent

Politik / Kommunikation

Mikala