Gå til sidens indhold

Veterinære håndkøbspræparater i praksis

Vejledning til ansøgning om tilladelse til salg af veterinære håndkøbspræparater i praksis.

Vi gør opmærksom på, at dette ikke er en ny regel. Bekendtgørelsen er fra 2005.

En dyrlæge med dansk autorisation skal kunne fremvise en tilladelse efter lægemiddellovens § 39, stk. 1, for at kunne købe håndkøbslægemidler af en engrosforhandler.

Det drejer sig om lægemidler, herunder visse loppe- og flåtmidler, der har fået udleveringsgruppen ”HV”. På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside kan du finde den aktuelle liste over, hvilke navngivne veterinære lægemidler det er aktuelt for,

Lægemiddelstyrelsen gør opmærksom på, at salg af ovennævnte håndkøbslægemidler til kunder kræver denne tilladelse.

Hvis dyrlægen derimod anvender lægemidlet som led i sin behandling af en patient (familiedyr), kan dyrlægen købe håndkøbslægemidlet på apoteket til brug i egen praksis uden en sådan tilladelse.

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside finder du en vejledning til ansøgningsprocessen. Du kan ansøge om tilladelse til at sælge håndkøbslægemidler via Digital formular, DKMAnet eller via ansøgning sendt pr. e-mail eller almindelig post. Du ansøger her.

Ved ansøgning via den digitale formular vil du i de fleste tilfælde modtage din tilladelse inden for 15 minutter, efter at du har indsendt ansøgningen. I enkelte tilfælde vil det dog kunne tage længere tid. Ved ansøgning via e-mail og almindelig post må der påregnes længere sagsbehandlingstid.

Vær opmærksom på, at der skal betales et engangsgebyr i forbindelse med at søge om en tilladelse til at forhandle veterinære håndkøbslægemidler og efterfølgende opkræves et årligt gebyr. Virksomheder godkendt efter lægemiddelloven vil være omfattet af kontrol fra Sundhedsstyrelsen.

Bekendtgørelser:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1274

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1345

 

Kontakt

Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening
Telefontid er mandag-torsdag: kl. 9-16 og fredag: kl. 9-15