Gå til sidens indhold

Barns sygdom og omsorgsdage

Dine rettigheder i forbindelse med børns sygdom, og retten til omsorgsdage, er forskellige alt efter, hvor du er ansat.

Overordnet gælder det, at retten til at holde barnets 1. - og evt. 2. sygedag - kun gælder for hjemmeboende børn under 18 år.

1. og 2. sygedag skal tages helt bogstaveligt. Det kan ikke fx være dag 1. og 4. dag i en længere sygdomsperiode. Er dit barn syg i længere tid, må du forsøge at aftale dig frem med din arbejdsgiver. En mulighed er at gøre brug ferie eller omsorgsdage.

 • Hvis du er offentligt ansat

  Er du ansat i det offentlige, har du ifølge overenskomsten ret til at holde barnets 1. og 2. sygedag uden at blive trukket i løn.

  Når det gælder omsorgsdage, har du to om året for hver gang, du er blevet forælder efter 1. oktober 2005.

  Det gælder fra fødselsåret til og med det år, barnet fylder syv.

 • Hvis du er ansat i klinisk praksis

  Som ansat i klinisk praksis har du ifølge overenskomsten ret til at holde barnets 1. sygedag uden at blive trukket i løn.

  Når det gælder din ret til omsorgsdage, skal du til gengæld forhandle dig frem individuelt, eller det skal fremgå af en personalehåndbog, da de ikke er skrevet ind i overenskomsten.

 • Hvis du er privatansat

  Er du privatansat uden overenskomst, skal din eventuelle ret til at holde barn syg fremgå tydeligt af din ansættelseskontrakt. Det er nemlig ikke en ret, der er lovfæstet.

  Når det gælder omsorgsdage, skal det på samme måde fremgå af din kontrakt eller personalehåndbog, og om i hvilken udstrækning du har mulighed for at holde omsorgsdage.

Er du i tvivl om reglerne om omsorgsdage og barnets 1. og 2. sygedage, kan du altid kontakte ADO på telefon 3871 0888 eller mail ado-forhandling@ddd.dk.