Gå til sidens indhold

Praktiske oplysninger

 • Tilmelding

  Al tilmelding sker til DDD Kursus, Thorvaldsensvej 57, 1871 Frederiksberg C, e-mail kursus@ddd.dk eller pr. telefon 3871 0888. Tilmelding sker lettest online under de enkelte arrangementer. Husk, at du skal være logget på, for at tilmelde dig online.

  I oversigten med arrangementer foretager vi en løbende opdatering af tilbuddene, så du fx direkte kan se, om det enkelte kursus er overtegnet, og om der er sket ændringer i kurset. Det vil naturligvis også blive oplyst, hvis kurset må aflyses eller flyttes.

  Ved tilmelding får du skriftlig bekræftelse. Selv om et kursus er overtegnet, kan du tilmelde dig. Du vil blive optaget på en venteliste og i bekræftelsen få oplyst, hvor du står på ventelisten.

 • Kursuspris

  Kursusprisen er anført ved hvert kursus, og det er samtidig angivet, hvad prisen dækker - fx om overnatning er inkluderet i prisen.

  For kurser/arrangementer, hvor personer, der ikke er medlem af DDD, kan deltage, kan "ikke-medlemprisen" være højere end den angivne medlempris.

 • Reduceret pris

  Pensionister, værnepligtige, arbejdsledige og studerende kan - hvis der er plads på kurset efter tilmeldingsfristens udløb - deltage for stærk reduceret betaling. Denne betaling udregnes specielt for det enkelte kursus, så der kan ikke angives en fast reduktionsprocent. Ring til DDD Kursus og spørg.

 • Framelding

  Er du forhindret i at deltage i et kursus, vil vi gerne have det at vide så hurtigt som muligt.

  Du kan framelde dig indtil 4 uger før kurset uden at skulle betale for det. Sker frameldingen i perioden fra 4 uger til 5 arbejdsdage før kursusstart, opkræver vi et registreringsgebyr på kr. 500,00. Ved framelding senere end 5 arbejdsdage før kursusstart, opkræves fuld betaling. Du er velkommen til at finde en anden, der kan overtage din plads på kurset. 

  • Indtil 4 uger før kurset - ingen betaling
  • Indtil 5 arbejdsdage før kurset - 500,00 kr.
  • Senere fuld betaling.
 • Andre deltagere

  DDD Kursus´egne kurser og arrangementer er kun åbne for medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening. Andre end dyrlæger vil i enkelte  tilfælde have mulighed for at deltage.

  Kurser og arrangementer, der udbydes i samarbejde med andre aktører er i princippet åbne for alle. Prisen for deltagere, der ikke er medlem af DDD, vil i nogle tilfælde kunne være højere end den angivne medlempris.

 • Overtegning/aflysning

  Hvis der er for få tilmeldinger til et arrangement forbeholder DDD Kursus sig ret til at udskyde eller aflyse arrangementet. Der vil blive givet skriftlig besked om dette.

  Ved overtegning overføres tilmeldingen automatisk til en venteliste. Hvis der bliver plads på kurset/arrangementet, vil den enkelte modtage besked om dette.

 • Ændringer

  DDD Kursus forbeholder sig ret til at foretage ændringer i arrangementprogrammet af såvel tid, sted som indhold.

 • Kontakt

  Al henvendelse vedrørende kurser og arrangementer sker til kursus@ddd.dk.

  Kursussekretær Anita Christensen (e-mail: ach@ddd.dk, tel.: 6917 0135) vil hjælpe med alle praktiske spørgsmål, mens Gert Aagaard van Hauen (e-mail: gaj@ddd.dk, mobil: 2021 0848) tager sig af spørgsmål i forbindelse med planlægningen af arrangementerne.

Kontakt

Gert Aagaard van Hauen
Chefkonsulent

Karriere / Kurser / Kompetencer / Netværk

Gert