Gå til sidens indhold

OK24

På siden her kan du trin for trin følge overenskomstforhandlingerne på det offentlige område.

 

Ansatte Dyrlægers Organisation går til forhandlingerne om OK24 med ønsket om et bæredygtigt arbejdsmarked. Vi skal have en tidssvarende løn, for det arbejde vi udfører, og vi skal have nogle arbejdsvilkår, der gør det muligt at stå stærkt og holde et helt arbejdsliv.

Tidsplan For OK24 (1)
Sådan er forløbet omkring afklaring af krav og forhandlinger ved OK24.

1. Startskud til OK24

De overordnede temaer, som ligger til grund for udvælgelse af ADOs krav, bliver fastlagt. Du kan læse dem her

2. Debatoplæg sendes til medlemmer

De overordnede temaer er sendt i høring hos ADOs medlemmer og tillidsrepræsentanter for at få input til, hvilke temaer der skal prioriteres til foreningens krav.

3. Medlemsmøder

På en række medlemsmøder præsenteres oplæg til krav og der vil være mulighed for debat.

4. Krav på plads

Efter høring hos medlemmer og TRere har ADOs bestyrelse prioriteret de krav, som foreningen indgiver til hovedorganisationen Akademikerne. Her kan du se kravene

5. Videre kravproces

Foreningens krav prioriteres sammen med krav fra andre organisationer i de forhandlingskonstellationer, foreningen indgår i. Det skal munde ud i fælles krav til arbejdsgiversiden.

6. Udveksling af krav

Når den videre kravsproces er afsluttet i ADOs forhandlingskonstellationer, bliver de endelige krav udvekslet med arbejdsgiversiden, der også fremsætter deres krav til nye overenskomster.

Der er aftalt kravsudveksling på statens område den 14. december (AC/CFU-stat ) samt møde med Finansministeren den 15. december, hvor kravene udfoldes.

7. Forhandlinger

Arbejdstager- og arbejdsgiversiden forhandler om at få nye overenskomster på plads. På statens område er det aftalt at CFU/AC indleder de afsluttende forhandlinger mandag den 5. februar 2024.

Læs artikel: Overenskomsten på det statslige område er i hus

Læs artikel: AC-forlig på plads for de regionalt ansatte

Læs artikel: OK-aftale for akademikere i kommunerne

8. Afstemning

Når arbejdstager- og arbejdsgiversiden har forhandlet sig frem til et resultat, som parterne er enige om, sendes det til afstemning blandt foreningens medlemmer, så de nye overenskomster kan træde i kraft den 1. april 2024.

Redegørelse om resultatet af aftale- og overenskomstforhandlingerne for staten, kommuner og regioner for perioden 1. april 2024 til 31. marts 2026

Bilag til CFU-forliget

Resultatpapir - dyrlæger ved eksportslagterier

Læs artikel: Overvældende opbakning til nye offentlige overenskomster