Gå til sidens indhold

Barselsordning

Som en del af overenskomsten med ADO har DA etableret en barselsrefusionsordning. Formålet er at udligne virksomhedens merudgifter til løn under barsel og forældreorlov. Merudgiften udgør forskellen mellem medarbejderens løn og den fulde dagpengerefusion jf. barselsloven, svarende til det maksimale dagpengebeløb i forhold til den pågældendes beskæftigelsesgrad.

Tilslutning til ordningen er obligatorisk for de af DAs medlemsvirksomheder, som har ansatte dyrlæger i deres praksis. Der skal betales for alle ansatte dyrlæger inkl. deltidsansatte samt vikarer, dog ikke barselsvikarer. Er en dyrlæge ansat i to selvstændige praksis, da skal begge praksis betale til ordningen.

Opkrævningen til barselsordningen er baseret på oplysninger fra Den Danske Dyrlægeforenings medlemssystem. Opkrævningen indeholder navnene og beløb på virksomhedens ansatte dyrlæger. Husk derfor at tjekke opkrævningen, da der kun kan søges refusion for de opkrævede ansatte dyrlæger. 

Barselsrefusionsfonden opkræver bidrag to gange årligt. 

  • Første rate dækker perioden 1. januar – 31. august, og er baseret på de ansatte dyrlæger, der er ansat i praksis den 1. februar.
  • Anden rate dækker perioden 1. september – 31. december, og er baseret på de ansatte dyrlæger, der er ansat i praksis den 1. oktober.

Opkrævningens størrelse pr. ansat er afhængig af dyrlægens ugentlige timeantal.

Udbetaling af refusion sker samlet, når hele refusionsperioden er passeret. Ansøgningen skal være modtaget i DDDs administration senest 9 mdr. efter udløbet af den lønnede del af orloven.

I den grå boks nedenfor finder du fondens retningslinjer, samt dokumenter til at ansøge om refusion.

Dokumenter

Bemærk - for at få adgang til dokumenterne, skal du logge ind med MitID. Når du klikker på et dokument, vil du blive ført til et filarkiv.

Ansøgning om barselsrefusion DA

Tro- og loveerklæring

Retningslinjer for DAs barselsrefusionsordning

Når du skal åbne Excel-filen, vælg da "save" og efterfølgende "open", så åbnes dokumentet på skærmen. Send på sikkermail@ddd.dk.

Kontakt for barselsopkrævning

Pia Lademann
Kontorfuldmægtig

Pia L Sh

Kontakt for barselsopkrævning

Lotte Dalgaard
Kontorfuldmægtig

Lotte