Gå til sidens indhold

Fagveterinærsygeplejerske i tandbehandling

Den Danske Dyrlægeforening, Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Tanddyreklinikken udbyder i samarbejde fagveterinærsygeplejerskeuddannelsen i tandbehandling.

Uddannelsen er bygget op i fem moduler med afsluttende eksamen.

Formålet er at give deltagerne teoretisk og praktisk basisviden om anatomi, sygdomsudvikling, forebyggelse og praktisk behandling af sygdomme i mundhulen hos dyr.

Deltagerne får mulighed for at gennemarbejde implementering af tandbehandling på deres egen klinik, med alt fra klientbrochurer, flow, behandlingsprotokoller, journalisering og profylakse.

En færdiguddannet fagveterinærsygeplejerske i tandbehandling vil som en aktiv deltager i klinikkens tandteam være uundværlig i opbygningen/optimeringen af tandafdelingen i enhver praksis.

 • Praktisk del

  Deltagerne forventes at opbygge en praktisk kunnen i tandrensning, polering, periodontal behandling, instrumentkendskab herunder brug og vedligehold samt profylakse og klientvejledning.

  Desuden lærer deltagerne at optage og vurdere tandrøntgenbilleder.

 • Teoretisk del

  Deltagerne vil få en bred forståelse for sygdomsudvikling i mundhulen og blive i stand til at erkende lidelser, så den korrekte behandling iværksættes i tide. Den teoretiske del omfatter embryologi, anatomi, patologi, periodontologi og traumebehandling.

 • Udbytte

  Deltagerne får mulighed for at gennemarbejde implementering af tandbehandling på deres egen klinik, med alt fra klientbrochurer, flow, behandlingsprotokoller, journalisering og profylakse.

  En færdiguddannet fagveterinærsygeplejerske i tandbehandling vil som en aktiv deltager i klinikkens tandteam være uundværlig i opbygningen/optimeringen af tandafdelingen i enhver praksis.

 • Metode

  Uddannelsen er opbygget af 5 moduler á 2-3 dages varighed samt en afsluttende eksamen – fordelt over ca 1 år. Der må påregnes en del hjemmearbejde i forbindelse med opgaver imellem de forskellige moduler. Klinikkens udstyr og journaler skal anvendes i forbindelse med flere af opgaverne.

  Alle moduler samt eksamen foregår på Tanddyreklinikken, Måløv Værkstedsby 99, 2760 Måløv.

 • Eksamen

  Den afsluttende eksamen er skriftlig og er multiple choise-spørgsmål som skal besvares indenfor 3 timer.

  Eksamen bedømmes som bestået eller ikke bestået.


  Efter gennemført uddannelse og eksamen, kan kursisterne opnå godkendelse som Fagveterinærsygeplejerske i tandbehandling.


  Godkendelsen udstedes af Den Danske Dyrlægeforening, Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, og Tanddyreklinikken.

 • Sprog

  Undervisningen foregår på dansk.

  Lærebøger etc. er på både dansk og engelsk.

 • Adgangskrav

  For at tage efteruddannelsen som Fagveterinærsygeplejerske i Tandbehandling, skal man være uddannet veterinærsygeplejerske og have autorisation fra Fødevarestyrelsen. Derudover skal man have 1 års anciennitet.

  Det forudsættes, at klinikkerne har, eller planlægger at anskaffe, et minimum af udstyr til tandbehandling: Boremaskine/polerer, ultralydsrenser, tandrøntgen samt instrumenter til tandrensning, ekstraktioner og periodontalbehandling.

  Der må påregnes en del hjemmearbejde i forbindelse med opgaverne imellem de enkelte moduler.

 • Deltagerantal

  Minimum 14 og maksimum 16 deltagere

 • Pris

  I prisen er inkluderet alle undervisningsmaterialer, lærebog samt frokostforplejning i forbindelse med alle moduler.

  Prisen på efteruddannelse i tandbehandling er i 2023 kr. 44.900,00 ex. moms

  Prisen på efteruddannelse i tandbehandling er i 2024 kr. 47.500,00 ex. moms

 • Hvornår starter der et nyt hold?

  Hold med opstart i september 2023
  Modul 1: 6.- 7. september 2023
  Modul 2: 7.- 8. – 9. november 2023
  Modul 3: 10. – 11. januar 2024
  Modul 4: 5. – 6. marts 2024
  Modul 5: 1. – 2. maj 2024
  Eksamen: 14. juni 2024
  Holdet er fuldt booket

  Hold med opstart i september 2024
  Modul 1 10. – 11. september 2024
  Modul 2 6., 7. & 8. november 2024
  Modul 3 9. – 10. januar 2025
  Modul 4 5. – 6. marts 2025
  Modul 5 6. – 7. maj 2025
  Eksamen 13. juni 2025
  Der er stadig ledige pladser på dette hold

 • Tilmelding

  Få tilmeldingsblanketten her: Ansøgningsblanket til Fagveterinærsygeplejerske-tandbehandling

  Spørgsmål vedr. uddannelsens indhold bedes rettet til: Jens Ruhnau, tlf.: 4466 2040 eller på e-mail: info@tanddyreklinikken.dk

Kontakt

Anita Christensen
Kursussekretær

Karriere / Kurser / Kompetencer / Netværk

Anita Ny