Gå til sidens indhold

Fagveterinærsygeplejerske i tandbehandling

Den Danske Dyrlægeforening, Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Tanddyreklinikken udbyder i samarbejde fagveterinærsygeplejerskeuddannelsen i tandbehandling.

Uddannelsen er bygget op i fem moduler med afsluttende eksamen.

Formålet er at give deltagerne teoretisk og praktisk basisviden om anatomi, sygdomsudvikling, forebyggelse og behandling af sygdomme i mundhulen hos dyr.

Deltagerne får mulighed for at gennemarbejde implementering af tandbehandling på deres egen klinik, med alt fra klientbrochurer, flow, behandlingsprotokoller, journalisering og profylakse.

En færdiguddannet fagveterinærsygeplejerske i tandbehandling vil som en aktiv deltager i klinikkens tandteam være uundværlig i opbygningen/optimeringen af tandafdelingen i enhver praksis.

 • Praktisk del

  Deltagerne forventes at opbygge en praktisk kunnen i tandrensning, polering, periodontal behandling, instrumentkendskab herunder brug og vedligehold samt profylakse og klientvejledning.

  Desuden lærer deltagerne at optage og vurdere tandrøntgenbilleder.

 • Teoretisk del

  Deltagerne vil få en bred forståelse for sygdomsudvikling i mundhulen og blive i stand til at erkende lidelser, så den korrekte behandling iværksættes i tide. Den teoretiske del omfatter embryologi, anatomi, patologi, periodontologi og traumebehandling.

 • Eksamen

  Den afsluttende eksamen er mundtlig og består af et forsvar af hovedopgaven, samt fremlæggelse af et trukket spørgsmål. Eksamen foregår med eksaminator og censor og bedømmes som bestået eller ikke bestået.

  Efter gennemført uddannelse og eksamen, kan kursisterne opnå godkendelse som Fagveterinærsygeplejerske i tandbehandling. Godkendelsen udstedes af Den Danske Dyrlægeforening, Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Tanddyreklinikken.

 • Krav til klinik og deltager

  For at tage efteruddannelsen som Fagveterinærsygeplejerske i Tandbehandling, skal man være uddannet veterinærsygeplejerske og have autorisation fra Fødevarestyrelsen. Derudover skal man have 1 års anciennitet.

  Det forudsættes, at klinikken har eller planlægger at anskaffe et minimum af udstyr til tandbehandling: Boremaskine/polerer, ultralydsrenser, tandrøntgen samt instrumenter til tandrensning, ekstraktioner og periodontalbehandling.

  Der må påregnes en del hjemmearbejde i forbindelse med opgaverne imellem de enkelte moduler.

 • Praktiske oplysninger

  Uddannelsen er opbygget af 5 moduler á 2-3 dages varighed samt en afsluttende eksamen – fordelt over ca 1 år.

  Der må påregnes en del hjemmearbejde i forbindelse med opgaver imellem de forskellige moduler.

  Alle moduler samt eksamen foregår på Tanddyreklinikken, Måløv Værkstedsby 99, 2760 Måløv.

  Prisen på efteruddannelse i tandbehandling er kr. 44.900 ex. moms og inkluderer alle undervisningsmaterialer, lærebog samt frokostforplejning i forbindelse med alle moduler.

  Uddannelsen gennemføres med minimum 14 og maksimum 16 deltagere.

 • Tilmelding

  Få tilmeldingsblanketten her: Ansøgningsblanket til Fagveterinærsygeplejerske-tandbehandling

  Spørgsmål vedr. uddannelsens indhold bedes rettet til: Jens Ruhnau, tlf.: 4466 2040 eller på e-mail: info@tanddyreklinikken.dk

 • Hvornår starter et nyt hold?

  Der starter et nyt hold i september 2023.

  Modul 1:  6.- 7. september 2023

  Modul 2:  7.- 8. – 9. november 2023

  Modul 3:  10. – 11. januar 2024

  Modul 4:  5. – 6. marts 2024

  Modul 5:  1. – 2. maj 2024

  Eksamen:  14. juni 2024

Kontakt

Anita Christensen
Kursussekretær

Karriere / Kurser / Kompetencer / Netværk

Anita Ny