Gå til sidens indhold

Fagdyrlæge i sygdomme hos heste

Danske Fagdyrlæger vedr. sygdomme hos Heste er et fagligt selskab under Den Danske Dyrlægeforening.

Forenings medlemmer er fagdyrlæger vedr. sygdomme hos heste. Som aktive medlemmer kan optages godkendte fagdyrlæger vedr. sygdomme hos heste, der er medlemmer af DDD. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til DDDs sekretariat. Se desuden vedtægterne.

Godkendte fagdyrlæger heste

Formand: Anders Hein Christiansen

Godkendte fagdyrlægehovedopgaver

De uploadede versioner af hovedopgaverne er versioner, der er bedømt af DDDs bedømmelsesudvalg i forbindelse med fagdyrlægegodkendelsen. Opgaverne er ikke redigeret efter bedømmelsesudvalgets bedømmelse, og indholdet er derfor ikke nødvendigvis fuldstændig fagligt korrekt.

Forfatterne har givet samtykke til at opgaverne må publiceres på hjemmesiden. Hovedopgaverne må printes ud til egen, ikke-kommercielle brug, og således ikke distribueres, sælges, kopieres eller på anden måde gengives uden forudgående tilladelse fra forfatteren.

 • Hovedopgaver

  2010-01
  Anna M. W. Bonde
  Retrospektivt studie af effekten af hCG ved rutinemæssigt brug til ovulationsinduktion hos travhopper
  Se opgave

  2010-02
  Anne Mette Have Lindberg
  Prævalensundersøgelse af falsk positive resultater på dexamethason suppressionstesten om efteråret på klinisk raske heste
  Se opgave

  2010-03
  Charlotte Jespersen
  Sammenhæng mellem hjertefrekvens og laktatkoncentration hos springheste
  Se opgave

  2010-04
  Dorte Vanja Hagen Madsen
  Succeed® Equine Fecal Blood Test™’s diagnostiske anvendelighed under danske forhold vurderet ud fra post mortem undersøgelse
  Se opgave

  2010-05
  Frank Kastbjerg Pedersen
  Variationer i det intraokulære tryk hos islandsk hest og dansk varmblod
  Se opgave

  2010-06
  Ginnie Holmes Hørning
  Ophthalmologiske fund i linse og fundus hos varmblodsheste på Syd- og Vestsjælland
  Se opgave

  2010-07
  Jesper Friis Burgaard
  Vurdering af forskellen på den kliniske effekt af systemisk behandling med penicillinprokain og sulfadiazin/trimethroprim ved bakteriel muk hos hest
  Se opgave

  2010-08
  Johanne Cæsar Juul 
  Parametre der øger antallet af neutrofile granulocytter i bronchoalveolær skyllevæske hos højtpræsterende springheste
  Se opgave

  2010-09
  Katrine Beier
  Målinger af forhove hos rideheste med og uden røntgenforandringer i hovled
  Se opgave

  2010-10
  Kenneth Engelund Lassen
  Vaccinationsanbefalinger for Equin Influenza
  Se opgave

  2010-11
  Lena Kristensen
  Måling af inflammationsmarkører og hæmoglobin hos travheste før og efter løb
  Se opgave

  2010-12
  Lene Norman Vad
  An Evaluation of the Clinical Effect of Oral Zinc Supplementation to Horses with Distal Limb Skin Disease and an Assessment of Different Paraclinical Techniques to Estimate Equine Zinc Status
  Se opgave

  2010-13
  Lisbeth Boel Brandborg
  Diagnostik af Equin Metabolisk Syndrom
  Se opgave

  2010-14
  Mari C. Lyngholt
  Anaplasma phagocytophilum hos hest
  Se opgave

  2010-15
  Mette Uldahl
  Undersøgelse af effekten af selektiv terapi mod hestens endoparasitter
  Se opgave

  2010-16
  Peter Fog
  Strongylider hos travheste i løb
  Se opgave

  2010-17
  Rikke Munk Andersen
  Effects of 3 different interval training programs on horses used for show jumping. Evaluation based on blood lactate concentration, heart rate, obstacle faults, technique and energy level while jumping
  Se opgave

  2010-18
  Sara Mikkelsen
  Udvikling af osteochondrotiske læsioner i tarsocruralled hos varmblodsføl
  Se opgave

  2010-19
  Sveinn Òlason
  Blodværdier hos islandske rideheste
  Se opgave

  2010-20
  Søren Peter Thejll Kirchhoff
  Cerebellar abiotrofi - en undersøgelse af genets forekomst hos dansk sportspony
  Se opgave

  2010-21
  Søren Slettebo
  Sommereksem hos islandsk hest i Nordjylland: Prævalens og risikofaktorer
  Se opgave

  2010-22 
  Lars Rasmussen
  Diagnostik og prognose af erhvervede skader i bagknæet
  Se opgave

  2008-01
  Anders Hein Christiansen
  Prævalens af equint Cushings syndrom blandt ældre heste på Syd- og Vestsjælland
  Se opgave

  2008-02
  Birgitte Kubstrup Andersen
  Leptospiroseassocieret recidiverende uveitis hos hest
  Se opgave

  2008-03
  Charlotte Almlund
  Anoplocephala perfoloata - prævalens og diagnostik
  Se opgave

  2008-04
  Jacob Greve
  Juvinil Osteroarthrose i hasens glideled hos varmblodsheste
  Se opgave

  2008-05
  Klavs Rønn-Landbo
  Prævalens af fragmenter i kodeleddet hos yngre varmblodsheste
  Se opgave

  2008-06
  Maria Mannfalk
  Ovulationsinduktion med chorulon®vet under danske forhold
  Se opgave

  2008-07
  Michael Frede Sinding
  Afstanden mellem thorakale torntappe hos varmblodsføl
  Se opgave

  2008-08
  Peter M. Busk
  Postoperativ inflammationsgrad hos hingste efter kastration i relation til efterbehandling, alder og årstid
  Se opgave

  2008-09
  Siamak Glaring
  Sammenhængen mellem forekomsten af uens forhove og røntgenforandringer i hovled og hovseneben hos hest
  Se opgave

  2008-10
  Susanne Albæk Andersen
  Evaluation of Serum Amyloid A and Melanoma Inhibitory Activity protein as prognostic markers(...)
  Se opgave

  2008-11
  Birger Østergaard
  Subklinisk fragmentation af distale patella efter desmotomi af det mediale patellare ligament
  Se opgave

  2008-12
  Thomas Alkjær
  Metabolisk syndrom og insulin resistens hos heste
  Se opgave