Gå til sidens indhold

Antibiotikavejledning

I Faggruppe Hestes antibiotikavejledning finder du anbefalinger til valg af antibiotika baggrundsviden, diagnostik og meget mere. Den kan hentes som app.

                                                              

App’en har 9 indgange, hvoraf de 8 er opdelt efter organsystemer. Den 9’ende er forslag til doseringer for udvalgte antibiotika.

Der er en søgefunktion, som fungerer på indikationer eller navne på antibiotika. Under de fleste indikationer er der desuden kommentarer, som SvHs bestyrelse håber kan være til hjælp i den daglige praksis.

Bemærk venligst, at ikke alle doseringer stemmer overens med de danske registreringer.

App’en kan du finde i App Store eller Googleplay, hvor den hedder "SvH Antibiotika". App’en er gratis.

 • Læs mere i antibiotikavejledningen

  FHs antibiotikavejledning er blevet til på baggrund af eksisterende vejledninger fra udlandet og herhjemme med venlig hjælp fra dr.med.vet. Keith Baptiste.

  I Danmark er tre grupper af antibiotika klassificeret som kritisk vigtige for behandling af sygdomme hos mennesker - nemlig Carbapenemer, Fluorokinoloner og Cephalosporiner.

  Carbapenemer må ikke anvendes i human primærpraksis og ej heller veterinært. Når der skal anvendes Fluorokinoloner eller Cephalosporiner skal det foregå efter identifikation af agens og resistensbestemmelse. Midlerne må derefter anvendes, hvis der er resistens mod mere smalspektrede midler, eller hvis patienten fx ikke tåler penicillin. For fluorokinoloner gælder, at identifikation og resistensbestemmelse skal foregå på et akkrediteret laboratorium.

  I vores behandling af dyr bør vi stræbe efter at bruge de midler, vi har til rådighed, på en klog og afbalanceret måde. Vi bør arbejde i samme retning som humanmedicinere, når det angår udvikling af antibiotikaresistens – dyr og mennesker deler for en stor del både patogener og behandlingsmuligheder.

  I hestepraksis ved vi gennemgående meget lidt om de bakterielle infektioner, vi behandler. Vi vil derfor opfordre til, at man tager mange flere prøver til bakteriologisk undersøgelse, end det sker i dag. Prøver, som undersøges i Danmark, vil på sigt kunne danne et bedre oplyst grundlag for behandlingsvejledning i hestepraksis.

  Denne vejledning er tiltænkt udkørende hestepraksis. Hestehospitaler bør have en antibiotikapolitik på stedet, som er indrettet efter det stedlige resistensmønster.

  Grundlæggende er devisen for brugen af antibiotika: Så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt.