Gå til sidens indhold

Nødslagtning

Den nye nødslagtningsprocedure trådte i kraft pr. 1. januar 2021. Her kan du læse om de ændrede regler, og hvordan de skal håndteres i praksis.

Ko Paa Mark

Ændrede takster for nødslagtning af akut tilskadekomne dyr og vilde dyr

Der er kommet en hensigtserklæring fra Landbrugsminister Rasmus Prehn omkring ændring af taksterne i betalingsbekendtgørelse § 29 (gårdslagtning) og § 30 (nødslagtning). Taksterne ændres fra pr. påbegyndt time til pr. påbegyndt kvarter. Dermed bliver taksten 550 kr. for akutte nødslagtninger pr. påbegyndt kvarter og 425 kr. for vilde dyr pr. påbegyndt kvarter i dagtimerne. Det bliver selvfølgelig dyrere uden for normal arbejdstid. Taksterne ændres med tilbagevirkende kraft pr. 1.1.21.

Kort om aftalen mellem DA/ADO og Fødevarestyrelsen (aflønning)

Aftalen mellem DA/ADO og Fødevarestyrelsen betyder, at den dyrlæge, som laver nødslagtningsattesten på et akut tilskadekommet dyr, får 117 kr. inkl. ferietillæg pr. påbegyndt kvarter i løn fra Fødevarestyrelsen. Praksis får for at afgive personen til arbejdet 372 kr. pr. påbegyndt kvarter fra Fødevarestyrelsen. Derudover får man statens kørselstakst for de kilometer, man har kørt. Man kan fakturere tid, fra man kører hjemmefra, til man er hjemme igen.

Hvordan bliver jeg vagtembedsdyrlæge?

Har din praksis lyst til at være vagtembedsdyrlæger og dermed kunne skrive nødslagtningsattester til både vilde dyr og akut tilskadekomne dyr, så skriv mail til nodslagte@fvst.dk med

  1. Navn på praksis
  2. Navn og autorisationsnummer på de dyrlæger, som ønsker at være vagtembedsdyrlæger.

I vil herefter modtage en kontrakt til underskrift og en informationspakke om, hvilke pligter man har som embedsdyrlæge.

Hvordan skal du forholde dig, indtil du bliver vagtembedsdyrlæge?

Du skal ikke fakturere landmanden for nødslagtningsattester udført efter 1. 1. 2021, men notere dette ned og afvente, at du bliver vagtembedsdyrlæge.

Information fra Fødevarestyrelsen og forklaring på, hvordan du skal forholde dig:

Nødslagtninger:

  • På de gamle nødslagteattester er der ikke krav om overværelse af slagtning og aflivning. Denne attest accepteres midlertidigt, indtil vagtembedsdyrlægerne formelt er ansat.
  • I det certifikat, der skal anvendes af vagtembedsdyrlægerne fra ansættelsen, er der krav om overværelse af slagtning og aflivning.
  • Når den nye lovgivning træder i kraft i juni/juli 2021, ser det ud til, at der fortsat vil være krav om, at slagtning og aflivning overværes. Der vil blive vejledt om det til den tid.

Uhåndterbare "vilde" dyr:

  • På den gamle nødslagteattest ("Ejer-dyrlægeerklæring") er der ikke krav om overværelse af slagtning og aflivning. Denne attest accepteres midlertidigt, indtil vagtembedsdyrlægerne formelt er ansat.
  • I det certifikat, der skal anvendes af vagtembedsdyrlægerne fra ansættelsen, er der stadig ikke krav om overværelse af slagtning og aflivning.
  • Når den nye lovgivning træder i kraft juni/juli 2021, ser det ud til, at der kommer krav om, at slagtning og aflivning overværes. I så fald vil der blive vejledt om det til den tid.

Du kan læse mere om slagtning af dyr her