Gå til sidens indhold

OK24

I 2024 skal Ansatte Dyrlægers Organisation og Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening forny overenskomsten om løn- og ansættelsesforhold for dyrlæger ansat i klinisk praksis. På siden her kan du følge processen.

Lyt og bliv klogere på OK24

Chefkonsulent i ADO, Jonatan Elmer, guider dig igennem de grundlæggende principper i overenskomstforhandlingen (kræver login - klik på filer):

Optagelse fra medlemsmøde tirsdag 23. april

Fornyelse af overenskomsten mellem ADO og DA for dyrlæger i klinisk praksis er færdigforhandlet og sendt til afstemning.

Tidsplan For OK24 I Klinisk Praksis (1)

1. Startskud til OK24

ADOs bestyrelse drøfter de overordnede temaer for overenskomstforhandlingerne.

2. Udsendelse af survey

Medlemmernes ønsker til forhandlingstemaer undersøges med en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet er udsendt til alle dyrlæger i klinisk praksis fredag den 22. september. Svarfristen er mandag den 16. oktober 2023, kl. 12:05.

3. Medlemsmøder

På en række medlemsmøder præsenteres oplæg til krav, og der vil være mulighed for debat.

4. Videre kravproces

Opsamling på resultatet af spørgeskemaundersøgelsen og forberedelse af ADOs krav til den nye overenskomst.

5. Forhandlingsaftale 

Rammerne for overenskomstforhandlingerne fastlægges med DA.

6. Udveksling af krav

ADOs endelige krav udvekslet med DA, der også fremsætter deres krav til nye overenskomster.

7. Forhandlinger

ADO og DA forhandler om at få nye overenskomster på plads.

8. Medlemsmøder

Den forhandlede aftale præsenteres på en række medlemsmøder.

9. Urafstemning

Når ADO og DA har forhandlet sig frem til et resultat, som parterne er enige om, sendes det til afstemning blandt foreningens medlemmer, så den nye overenskomst kan træde i kraft den 1. april 2024.

Forhandlingsprotokol OK24 (kræver login). 

Hvis du oplever problemer med at logge på - klik her: https://mit.ddd.dk/login/sider/glemtadgangskode.aspx#/