Gå til sidens indhold

Tilmelding

Skal din praksis være en del af et "kvalitetsnetværk"?


Du får:

  • Adgang til ISO Dyrlægens kvalitetsstyringssystem ePraksis-VET
  • Adgang til delte procedurer blandt alle ISO Dyrlægens medlemmer
  • Adgang til et kvalitetsnetværk af praksis
  • Adgang til konkrete pragmatiske og "hands on" organisationsværktøjer til din praksis.

Tilmelding

Tilmelding til ISO Dyrlægen sker ved henvendelse til ISO Dyrlægens Hovedkontor (iso-dyrlaegen@ddd.dk). Herefter fremsendes kontrakt, som skal accepteres, hvorefter der gives adgang til ePraksis-VET.

Der er løbende tilmelding, og primo 1.kvartal holdes introduktionskursus for nye medlemmer. Den præcise dato offentliggøres senere.

Priser

Det årlige kontingent for medlemskab af ISO Dyrlægen fremgår af nedenstående prisblad (her er også forskellige priseksempler på de forskellige typer medlemskab). Siden 2015 er det muligt for praksis fællesskaber at blive medlem af ISO Dyrlægen. Kontakt Hovedkontoret (iso-dyrlaegen@ddd.dk) for en uforpligtende snak om fordele, muligheder og priser, samt en demo af kvalitetsstyringssystemet ePraksis-VET.

Ud over det årlige kontingent vil der være årlige udgifter til intern audit/sparringsbesøg. Intern audit udføres enten af Hovedkontoret eller via ring-audit. Første interne audit udføres altid af Hovedkontoret og en fagperson (dyrlæge) fra Kvalitetsudvalget og er inkluderet i første års medlemskontingent. Ønskes medlemskab som aspirant (dvs. ingen certificering, men adgang til ePraksis-VET) udføres det første sparringsbesøg af Hovedkontoret og er inkluderet i første års medlemskontingent. 

Prisblad ISO Dyrlægen 2023

Intro-kursus

For at sikre de bedste forudsætninger for at få optimal effekt af medlemskabet og i brugen af ePraksis-VET evalueres løbende på intro-kurset. Erfaringerne fra de seneste år har resulteret i, at intro-kurserne afholdes på den enkelte klinik, så flest muligt har mulighed for at deltage, hvilket sikrer bedre indsigt i og effekt i brugen af ePraksis-VET.

Adgang til ePraksis-VET, men ikke certificering

Fra 2018 er det muligt at få adgang til ePraksis-VET uden nødvendigvis at skulle certificeres. Aspirant medlemskab giver jer adgang til ISO Dyrlægens kvalitetsstyringssystem, mulighed for at deltage i opstartskursus, adgang til alle de fælles procedurer i Wiki og adgang til den lukkede Facebookgruppe omkring ISO Dyrlægen.

På den måde kan I følge årets gang i ISO Dyrlægen, starte langsomt op med at oprette egne procedurer uden at være forpligtiget af intern audit og certificering. Det årlige sparringsbesøg sikrer bl.a. optimal effekt af ePraksis-VET.

Kontakt

Heidi Sommer
Kvalitetschef, ISO Dyrlægen

Administration / Udvikling

Foto Mangler

Kontakt

Ditte Hansen Esbjerg
Kvalitetskoordinator, ISO Dyrlægen

Ditte Sh