Gå til sidens indhold

Tilmelding

Skal din praksis være en del af et "kvalitetsnetværk"?


Du får:

  • Adgang til ISO Dyrlægens kvalitetsstyringssystem ePraksis-VET
  • Adgang til delte procedurer blandt alle ISO Dyrlægens medlemmer
  • Adgang til et kvalitetsnetværk af praksis
  • Adgang til konkrete pragmatiske og "hands on" organisationsværktøjer til din praksis.

Tilmelding

Tilmelding til ISO Dyrlægen sker ved henvendelse til ISO Dyrlægens Hovedkontor (info@iso-dyrlaegen.dk). Herefter fremsendes kontrakt, som skal accepteres, hvorefter der gives adgang til ePraksis-VET.

Der er løbende tilmelding, og primo 1.kvartal holdes introduktionskursus for nye medlemmer. Den præcise dato offentliggøres senere.

Priser

Det årlige kontingent for medlemskab af ISO Dyrlægen er 12.000 kr. + moms pr. praksis. Siden 2015 er det muligt for praksis fællesskaber at blive medlem af ISO Dyrlægen. Kontakt Hovedkontoret (info@iso-dyrlaegen.dk) for nærmere information om muligheder og priser.

Ud over det årlige kontingent vil der være årlige udgifter til intern audit/sparringsbesøg. Intern audit udføres enten af Hovedkontoret eller via ring-audit. Første interne audit udføres altid af Hovedkontoret og en fagperson (dyrlæge) fra Kvalitetsudvalget og er inkluderet i første års medlemskontingent. Ønskes medlemskab som aspirant (d.v.s. ingen certificering, men adgang til ePraksis-VET) udføres det første sparringsbesøg af Hovedkontoret og er inkluderet i første års medlemskontingent. 

Prisblad ISO Dyrlægen 2018

Intro-kursus

Deltagelse i introduktionskursus: 1.500 + moms pr. person. Efter tilmelding til introkurset, fremsendes startpakke. Min. 1 deltager pr. klinik/hospital ved opstart. Det anbefales, at så mange som muligt deltager på intro-kursus, idet erfaringen viser, at det sikrer bedre indsigt i og effekt af brugen af ePraksis-VET.

Adgang til ePraksis-VET, men ikke certificering

Fra 2018 er det muligt at få adgang til ePraksis-VET uden nødvendigvis at skulle certificeres. Aspirant medlemskab giver jer adgang til ISO Dyrlægens kvalitetsstyringssystem, mulighed for at deltage i opstartskursus, adgang til alle de fælles procedurer i Wiki og adgang til den lukkede Facebookgruppe omkring ISO Dyrlægen.

På den måde kan I følge årets gang i ISO Dyrlægen, starte langsomt op med at oprette egne procedurer uden at være forpligtiget af intern audit og certificering. Det årlige sparringsbesøg sikrer bl.a. optimal effekt af ePraksis-VET.

Kontakt

Lone Sønnichsen
Kvalitetschef, ISO Dyrlægen

Lone S.