Gå til sidens indhold

Kaniner og andre eksotiske hobbydyr

Faggruppe Familiedyr ønsker at udbrede viden om pasning og hold af kaniner og andre eksotiske hobbydyr. Målet er øge velfærden hos dyrene og understøtte dyrlægernes arbejde i klinikkerne.

Scanstockphoto Image 2694789

Med flere konkrete tiltag ønsker Faggruppe Familiedyr at sætte fokus på kaniner. Det handler både om at forberede de praktiserende dyrlæger bedst muligt til at tage imod dyrene i klinikken og fokus på, hvordan dyreejere bedst tilgodeser kaninens sociale-, næringsmæssige- og fysiske behov, og dermed sikrer god dyrevelfærd.

Nogle af de store udfordringerne er, at alt for mange kaniner fodres forkert, ikke får den pasning, pleje og berigelse, som de har brug for, og lever alene på alt for lidt plads. Det vil Faggruppe Famliedyr gerne ændre på med denne fokuserede indsats.

På siden her har Faggruppe Familiedyr derfor samlet en række anbefalinger og guidelines, som er udarbejdet i faggruppens regi, og som kan bruges af dyrlæger i praksis i deres arbejde for at klæde dyreejerne bedre på til at holde kaniner under de rette betingelser. Vejledningerne omfatter også andre eksotiske hobbydyr, der ligesom kaniner også er i særlig risiko for fejlernæring eller forkert pasning på grund af manglende eller fejlagtig vejledning.

Siden opdateres løbende.

Holdningspapir vedrørende fodring af kælekaniner

Kaniner bliver mere og mere populære som kæledyr i Danmark, med deraf følgende flere kaninpatienter i klinisk smådyrspraksis. Det er derfor essentielt at danske dyrlæger kan vejlede klienten i optimal fodring og pasning. Men dyrlægerne er ikke de eneste der har et ansvar. Detailhandlen sælger i dag et store mængder foder og supplementer der er direkte associeret med patologiske tilstande hos kaniner. Detailhandlen er oftest de første til at rådgive kaninejeren, og vejledes der i suboptimal fodring kan skaderne være uoprettelige når først dyret tilses af en dyrlæge. Dette holdningspapir er derfor i høj grad også rettet mod detailhandlen og industrien, så vi i fællesskab kan føre kaninejerne på rette vej til at give deres kæledyr et langt, godt og sundt liv.

Dyrlægers brug af lægemidler til kaniner

Da kaniner betragtes som produktionsdyr i forbindelse med anvendelse af lægemidler til dyr, må dyrlægen Kun behandle med lægemidler, der har en fastsat MRL værdi.

Fødevareproducerende dyr må derfor kun behandles med lægemidler, hvis aktive stoffer fremgår af tabel 1 i Kommissionens forordning 37/2010 Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 af 22. december 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer (europa.eu)

Tabel 1 indeholder tilladte farmakologisk virksomme stoffer, dvs. stoffer, for hvilke der er fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (MRL-værdi) og stoffer, for hvilke det ikke er nødvendigt at fastsætte grænseværdier.

Hvis en dyrlæge har behov for at bringe kaskadereglen i anvendelse og bruge et humant lægemiddel eller et lægemiddel godkendt til kæledyr til kaninen, skal dyrlægen sikre sig, at det farmakologisk virksomme stof fremgår af tabel 1 i forordning 37/2010. I modsat fald må lægemidlet ikke anvendes.

Læs mere på denne guide hos FVST Kaskadereglen for dyrlæger (foedevarestyrelsen.dk)