Gå til sidens indhold

AC-klubber

Erfaringerne viser, at tillidsrepræsentantens (TR) arbejde bliver forbedret, når baglandet fungerer. Det betyder, at klubdannelser generelt set er en fordel for aktiviteten som tillidsrepræsentant.

Hvorfor en AC-klub?

En AC-klub er et sted, hvor medlemmerne kan mødes i et fagligt som socialt samvær. Man kan drøfte problemstillinger, som berører alle, ligesom der vil være muligt for et socialt samvær. Det er noget, der på alle måder er med til at skabe sammenhold både fagligt og socialt.

Det, at man har et fællesskab, hvor man mødes og kan drøfte problemstillinger af forskellig art, giver ofte en større gennemslagskraft overfor ledelsen. Man kan stå sammen om henvendelser til ledelsen – kort sagt være talerør for medlemmerne, og ledelsen har et sted at henvende sig med forslag og andre ting, som det gerne vil have medarbejdernes syn på.

På arbejdspladser, hvor medarbejderne er ansat på individuelle vilkår, er en klub ofte det første skridt til at få forhandlet fælles vilkår på forskellige områder.

Kort sagt – man får mulighed for større indflydelse på eget arbejdsliv og hverdag.

Gode grunde til at oprette en AC-klub

 • Styrker det faglige og sociale samvær
 • Giver større indflydelse på løn- og ansættelsesvilkår
 • Giver styrke til at stå fælles overfor ledelsen
 • Forum for erfaringsudveksling og inspiration
 • Fremme det gode psykiske arbejdsmiljø
 • Fremme fælles interesser
 • Giver et godt netværk
 • Giver gladere kolleger

Et godt redskab i TR-arbejdet

En AC-klub giver mulighed for, at tillidsrepræsentanten bedre kan følge med i, hvilke opgaver kollegerne på arbejdspladsen mener, at du bør løse som TR. Kollegerne må samtidig formodes at ville medvirke til mere aktivt at gennemføre de ønskede aktiviteter, når de er inddraget i beslutningsprocesserne.

ADO anbefaler derfor, at tillidsrepræsentantens faglige arbejde på de enkelte arbejdspladser udspringer af klubarbejdet. Klubdannelser og klubaktivitet er i høj grad et emne, som må behandles i overensstemmelse med netop den politik, de enkelte medlemsorganisationer har på TR-området.

Vejledende vedtægter

Akademikernes (AC) medlemsorganisationer har i enighed udarbejdet nogle fælles vejledende retningslinjer for dannelse af klubber, herunder nogle vejledende vedtægter. Du kan finde teksterne nedenfor, men det skal understreges, at klubdannelser i henhold til denne vejledning og disse vedtægter altid skal godkendes af den enkelte organisation, før de gælder på den enkelte arbejdsplads.

 1. Vejledende standardvedtægt for AC-TR-klubber
  Disse vedtægter kan bruges dér, hvor der er valgt (eller skal vælges) en AC-TR eller en AC-SA-TR (jf. afsnit II,9), og hvor klubmedlemmerne er medlemmer af flere eller alle de på stedet repræsenterede AC-organisationer - i modsætning til
 2. Vejledende standardvedtægt for fælles TR-klubber
  Her udgøres klubbens medlemsgruppe af TRer for AC-organisationerne. Denne type klub vil typisk være hensigtsmæssig på større arbejdspladser.

Se også guide til hvordan I kommer igang med at etablere AC-klubben